2019KO ZENBATEKOAK

Urteko zenbatekoak dagozkien balioak 2019 irudian, hileko eta urteko:

  • urteko lanbidearteko gutxieneko soldata (LGS), errege dekretuan ezarritakoaren arabera (1.462 2018ko abenduaren 21eko dekretua, lanbidearteko gutxieneko soldata 2019 zehazten du.
  • (efektu anitzeko errenta adierazle publikoaren (EAEAP) legeak ezarritako 3 / 2007ko ekainaren 27ko 2007ko aurrekontuen egoera, alegia.

Hileko eta urteko lgs eta balioak (EAEAP)

2019 LGS KONBENTZIONALA
HILEAN BEHIN 900.00 € 537,84 €
URTEAN BEHIN 12.600,00 € (14 ordainketa) 6.454,08 €
Dirua (legezko interesa  
3,0%  
Kotizaziopeko prestazioa gutxieneko kopurua Euro
Seme-alabarik gabe 501,98 €
1 seme-alaba edo gehiago 671,40 €
Kotizaziopeko prestazioa gehienezko kopurua Euro
Seme-alabarik gabe 1.098,09 €
1 seme-alaba 1.254,96 €
bi seme-alaba edo gehiago 1.411,83 €
Langabezia-subsidioa kopurua (*) eta a Euro
EAEAP% 80. 430,27 €
Errenta sartzeko gehienezko diru-laguntza eta a Euro
LGSREN% 75. 675,00 €

(*) Kasuan, lanaldi partzialeko lana galdu gabe, aldez aurretik egindako orduen arabera kobratuko da zenbateko hori, 52 urtetik gorakoentzako subsidio izan ezik.