A JASOTZEKO ESKUBIDEA.

Kotizaziopeko prestaziorako eskubiderik ez badu ere, ez al dagoen langabeziagatiko diru-laguntza eska dezakezu, gizarteratzeko errenta aktiboa (GEA).

Eskabidea aurkezteko hitzordua eskatu beharko du aurretik, estatuko enplegu zerbitzu publikoak (SEPE). luzea Bada, edo ezintasuna duen pertsona langabetu, aldez aurretik, egiaztatu behar du enplegu zerbitzu publikoaren aurrean ekintzak egitea euskal bulegoan lan bilaketa aktiboko (BAE).

 • Langabezian egon eta enplegu-eskatzaile gisa, izen-ematea epe guztian mantendu eta prestazioa jasotzeko sinatzeajarduera-konpromisoa.
 • Baino txikiagoa izan65urte.
 • Goiko irudian, euren diru-sarrerak ez izatea.75urteko lanbidearteko gutxieneko lansaria ((LGS), bi aparteko ordainsariren zati proportzionala kontuan izan gabe.(Zenbatekoak aurtengo)Dira.errentakhori izango da etekin gordina edo. dagokion Etekina jarduera enpresarial, profesional edo nekazaritza, abeltzaintza edo artistikoak, sarrera eta gastuen arteko diferentziaren arabera konputatuko dira etekina lortzeko behar diren. Ondare irabazien arteko diferentzia izango da ondare irabazi eta galerak.
 • Ezkontidea edo adingabeko seme-alabak izanez gero26urteko edo adineko ezinduak edo familian hartutako adingabeak, errenta nahikorik ez dagoenean Bakarrik beharkizuna betetzat joko da kide guztien batura jarri eta bere famili unitatearen errentak, zeure incluyéndole, unitatea osatzen duen kide kopuruaz zatituta, baino ez75(LGS), bi aparteko ordainsariren zati proportzionala kontuan izan gabe.
 • Onuradun ez izatea, RAI365eguneko egitaraua onartzea. irudian, eskabidea egin aurreko kasuan izan ezik, etxeko indarkeriaren eta genero-indarkeriaren biktima diren edo pertsona ezgaituak.
 • Onuradun ez izatea eskubide gizarteratzeko errenta aktiboaren aurreko hiru programa irudian.

Iraupen luzeko langabetuak

Ezgaituak

Itzulitako etorkinak

Etxeko indarkeriaren edo genero-indarkeriaren biktima

Gizarteratzeko errenta aktiboa buruzko informazioa (RAI)

Informazio gehiago eskura dezakezu.herritarren arretarako telefonora.

A ari ematen da11ondorioak eta biharamunetik hilabeteko epean gehienez ere, eskaera jasotzen zuten.

Laguntzaren hileko zenbatekoa izango da80urteko% efektu anitzeko errenta adierazle publikoaren (EAEAP).(Zenbatekoak aurtengo)

Beste laguntza batzuk ere lor daitezke:

 • Etxeko indarkeria eta genero-indarkeriaren biktima bada edo bizilekua aldatzera behartuta ikusi da eskabidea egin aurreko hamabi hilabeteetan irudian dauden bitartean edo programa honetan, hiru hileko laguntza osagarria eska dezake RAI, ordainketa bakarrean minore errenta hori ez dela iraupenaren, behin bakarrik jaso ahalko du eskubide guztiak sartzea (RAI).
 • Langile autonomo gisa hasten bazara, edo besteren kontura lanean jarri lanaldi osorako, eta ordainketa eten al RAI laguntza jasotzeko eskubidea du.25diru-laguntzaren zenbatekoa, gehienez%180egun, deiaren iraupena murriztu ez dela A kobratzeko.
 • Urteko zenbatekoa kenduko da, lanaldi partzialean ipini EMANDAKO denbora lan egindako denbora zati proportzionala kobratzeko irudian eta bateragarritasuna mantentzen den bitartean, proportzio berean gehituko dira.

Hileko ordainketa egingo da, RAI30egun, bitartean10bai15hurrengo irudian (dagokion hileko sortzapena egingo Da.salbuespenakordainduz, finantza entitateak adierazten duen kontuan, betiere kontuaren titularra.

A sartzeko, honako agiri hauek aurkeztu beharko ditu:

 • Eskaera eredu ofiziala.
 • (Eskatzailea identifikatu eta, behar izanez gero seme-alabak dituzten conyúge (edo harekin bizi diren edo haren ardurapean dauden eta eskabidean agertzen diren (nahikoa izango da agiriak erakustea):
  • Espainiarrek: nortasun agiri nazionala (NAN), pasaportea edo.
  • Espainian bizi diren atzerritarrek:
   • Komunak:Europar batasuneko herritarra izatearen erregistro-ziurtagiria EDO bertan dago, pasaportea edo bere herrialdean batera identifikazio-agiri.
   • Ebkoak ez direnak:Atzerritarren nortasun-txartela (ANT) EDO bertan dago, eta pasaportea.
 • Bankuko kontu zenbakia dokumentu guztiak bertan TITULAR den prestazioa jasotzeko eta nahi duzun lekura.
 • Familia liburua edo, atzerritarra bada, baliokidea.
 • Eskatzen bada, enplegu bulegoan frogagiria aurkeztu behar dira errentak, baldin eta seme-alaba gehiago kargatzen du26urte bat, minusbaliotasun maila aitortzen duen ziurtagiria aurkeztu behar zuten, gsinek, imsersok edo autonomia-erkidegoko erakunde eskudunak

Egoeraezgaituakirudian, maila edo handiagoa33egiaztatu dokumentu hauetako bat erabiliz).

 • Adinekoen eta gizarte zerbitzuen institutuak emandako ziurtagiria edo ebazpena (IMSERSO) edo autonomia-erkidegoko organo eskudunak.
 • Gizarte segurantzako institutu nazionalak ebatzi bitartean (GSIN) onartzen duen pentsioduna izatea guztizko ezintasun iraunkorra, erabatekoa edo elbarritasun handikoa.
 • Defentsa ministerioa (ogasun ministerioa (edo ebazpena onartzen duen erretiro-pentsioa edo zerbitzurako ezintasun iraunkorra izateagatik edo erretiroa delako.

Programa izan al sartzen deneanlangileak.itzulihonako hauek aurkeztu beharko ditu:

 • Europar batasuneko herrialde bat da, eta Europako Esparru Ekonomikoko (, Edo inprimakia1o E-301.
 • Etorkinen kasuan, suitza, herrialde horren egiaztagiria edo inprimaki Edo Laneko Agregaduría1.
 • Australiako itzultzen bada, eskabidea lotura.
 • Bai europar batasuneko kide ez den herrialde batera itzuli edo Europako Esparru Ekonomikokoa ez dagoenean (edo langabeziatik babesteko hitzarmena duen: arlo eta Bulegoak Emandako ziurtagiria, Lan eta gizarte gaietako Probintziako gobernu ordezkaritzen edo bertan jasoko dira eta Subdelegaciones den herrialdean lan egindako denbora '.

Nola sartzen da Agenero indarkeriaren biktima edo etxeko indarkeriaren biktimaizaera hori benetakotu beharko ditu epaia, epai babes-agindua, edo Fiskaltzaren urteko txostenaren informe gizarte-zerbitzuen eskumena duen administrazioak (erkidegokoa edo tokikoa), casa de acogida, laguntza hori jasotzen den arabera.

A sartu bada edo ezintasuna duen pertsona langabetu luzea denez, enplegu zerbitzu publikoaren aurrean egiaztatu beharko du aurretik egitea erkidego bulegoan, al menos, tres acciones enplegu bila (BAE).

Erakunde kudeatzaileak bakarrik eskatzen badu, errenten frogagiria eman behar duzu.

Informazio gehiago lortzekoherritarren arretarako telefonora.

Eskatu ahal izango da, behin A sartzeko baldintzak betetzen diren, dagokion taldearen arabera al den.

Sortzen den zenbatekoa den hurrengo egunetik aurrera hasiko da (RAI eskabidea.

Eskaera bidezko presentarla izango: