ETXEKO INDARKERIAREN EDO GENERO-INDARKERIAREN BIKTIMA

Etxeko indarkeriaren edo genero-indarkeriaren biktima baldin bazaragizarteratzeko errenta aktiboa izateko eskubidea (RAI) beharko duzu:

  • Administrazio eskudunak egiaztatu duela generoko edo etxeko indarkeriaren biktima.convivas erasotzailearekin salbulan-eskatzaile gisa inskribatuta egon, eta, betiere, reúnas baldintzak, baino gehiago izan ezik45langabezian dago eta hamabi urte eta hilabete edo gehiago izan dira lan bila.

Genero-indarkeriaren biktima den emakumea jasaten duten indarkeria fisiko eta psikologiko (sexu-askatasunaren aurkako erasoak barne, mehatxuak, hertsapenak egitea edo askatasuna arbitrarioki gabetzea,) edo zati izan direnek beren ezkontideak edo antzeko harreman horri lotuta daudenak edo egon direnak, afektiboa, elkarbizitza eta oraindik ere bere egoera zibila.

Etxeko indarkeriaren biktima joko da, RAI dagokionez:

  • Gizonak indarkeria jasan duten ezkontideak, ezkontidea edo antzeko harreman afektiboa dela - eta Hari loturiko pertsona (izatezko bikoteak edo bikote ohiak), gurasoek eta seme-alabek.
  • Indarkeria jasan duten emakumeak, gurasoek eta seme-alabek.

Ez dira hartuko dira etxeko indarkeriaren biktima izandako erasoak familia-unitateko kide diren beste batzuetan.