BAINO.52

Baduzu52langabeziagatiko prestazioa edo subsidioa agortu eta urte edo gehiago, eta bete beharreko baldintzak zein diren jakin bat eskatzeko informazioa langabeziagatiko diru-laguntza gehiago52urte.

Langabezia-subsidioa adinekoentzako informazio-oharra52urte

Adineko pertsonentzako (langabeziagatiko diru-laguntza jasotzen informazio-oharra55urte

 • Langabezian egotea.
 • Edukitzea52urtetik gorakoak diren datan, langabeziako prestazioa agortu langabeziagatiko diru-laguntza edo bertan sartzeko baldintzak hartu hauetako diru-laguntzak: kotizaziopeko prestazioak agortzeagatik, edo itzulitako emigrantea retornada, berrikusi, hobetu edo batek, edo ez, edo kotizaziopeko prestazioa kotizazioak kartzelatik askatu beharrik. gainera, betetzen baditu.52urte horietako laguntzak jasotzen ari dira.
 • Egunean egotea, aurreko paragrafoetan aurreikusitako kasuetako batean, bete ezean adina52urtekoa, baina, egun horretatik aurrera, etenik gabe, enplegu-eskatzaile gisa izena emanda jarraitzea edo enplegu-zerbitzu publikoek, adin hori betetzen denean, laguntza eskatu ahal izango du.

 • Izena emateko beharkizuna bete gabe, ez da posible bakoitza etenik iraungo du enplegu-eskatzaile gisa izena eman baino hiru hilabete, computándose dagozkien epeak ez norbere edo inoren kontura lan egiten. azken kasu horretan, langileak ezin izango du diru-laguntza jaso ez bada, azken lana borondatez uztea irudian.
 • Hilabetean lan-eskatzaile gisa izena emanda egotea edo, izena emanda egon den prestazioa jasotzen ari zinen duela (noiz amaituko den diru laguntza, beti izango du prestazioa kobratzeko dataren aurreko Azken urteko), eta ez duela hilabete horretan ere ezkokapen egokia eskaintzea,ez da ez parte hartzea, arrazoirik ezean, sustapen-ekintzak, prestakuntza edo birmoldaketa profesionala behar duten laguntza Eman zuten bitartean egoteko.
 • Betetzeajarduera-konpromisoa.eskabidean sartuta dagoela.
 • Langabeziako kotizatu gutxienez6urte osoan zehar lan egindako denbora.
 • Eskaera aurkezten den unean baldintza guztiak bete ezean, adina, erretiro pentsioa jasotzeko daude beste gizarte segurantzaren sisteman erretiratzeagatiko - kotizatu)15urtekoa, bi horien artean egon dira azken15- urteko.
 • Izan ere, eta baita honako kasu hauetakoren batean:
   • Sorospena jasotzeko eskubidea izan behar dute eta.
   • Langabezia-subsidioa kotizaziopeko prestazioa edo agortuta.
   • Emigratzaile itzulia izan da espainian (gutxienez egin behar12hilabete atzerrian, dagozkion herrialdeetanEuropar Batasuneko edo Europako espazio ekonomikotikhasiera-hasieratik, espainiatik azken aldiz) eta kotizaziopeko langabezia-prestazioa jasotzeko eskubiderik ez izatea.
   • Askatu egin edo kotizaziopeko langabezia-prestazioa jasotzeko eskubiderik ez denean gertatzen badira, askatasun-gabetzea baino gehiagoz izan6hilabete.
   • Erabat gaitzat edo baliaezintasun partziala dela aitortu duen edo izan zela egoeraren ondoren hobekuntzagatik berrikusteko espediente baliaezintasun handiko, erabateko ezintasun edo ohiko lanbiderako osoa.
   • Langabezia-egoera legalean egotea eta ez izanagatik kotizaziopeko langabezia-prestazioa jasotzeko eskubidea ez dago kotizatzeko gutxieneko aldia (12hilabete), kotizatu baldin badago, al menos,3hilabete.
 • Edozein motatako errentak izan dituzten hileko zenbaketan ez goiko irudian75urteko soldata.lanbidearteko gutxieneko,bi aparteko ordainsariren zati proportzionala kenduta.
 • Beste herrialde batzuetan egindako kotizazioak kontuan hartzen diren laguntza hau jasotzeko, Europako Esparru Ekonomikoko herrialdeetan irudian bakarrik egin zituen aldi edo langabeziatik babesteko hitzarmena, osaketa, bai hitzarmenak indarrean jarri eta hurrengo tarteak dira, bai aurreko dira.
 • Gertaera eragilea eta unean bete beharko du (gainera, laguntza eskatzen duzunean, reanudaciones, urteko errenta aitorpena aurkezten den unean edo subsidioa jasotzen den bitartean.

  Gertakaria izan den deritzo (orduan hilabeteko epea betetzen den arte edo, langabezia-egoera legala denean, laguntza hori eragin duen arrazoia amaitzen bada edo etetea.

  Errentak ez izatearen baldintza ez bada betetzen, sorospena eta egiaztatzen badu hori betetzen al zara lehen egunetik urtebeteko epe barruan gertakaria gertatu zen.

  Diru-laguntza hau ez zaie aplikatuko langileen finko etendunak izaera hori duten bitartean.

  Betebeharrak, arau-hausteak eta zigorrak

Iraupena

Duzun arte iraungo duen ohiko adinera kotizaziopeko pentsioa jasotzeko eskubidea izateko eskatzen zaio erretiroa gizarte segurantzaren sisteman.

Zenbatekoa

Hileroko zenbatekoa berdina da (irudian, langabeziako sorospena80urteko% efektu anitzeko errenta adierazle publikoaren (EAEAP). (2006Rako zenbatekoak).

Erakunde kudeatzaileak (estatuko enplegu zerbitzu publikoa edo itsasoko gizarte institutua) dagozkien gizarte segurantzako kotizazioak ordainduko erretiroa. erretiroa Kotizazio oinarria izango da125une bakoitzean indarrean dagoen kotizazioko gutxieneko muga (%).

Laguntzaren urteko ordainketa egingo da, hileko30egun, bitartean10bai15hurrengo irudian (dagokion hileko sortzapena egingo Da.salbuespenak,zure kontuan ordainduko den finantza entitateak, baldin eta horren titularra.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa honako hau da:

 • Eskaera eredu ofiziala.
 • Eskatzailearen identifikazio agiria, bistaratu datuak egiaztatzeko agiri hauetako bat besterik ez duzu:
  • Herritar espainiarrek: Nortasun agiri nazionala (NAN), pasaportea edo.
  • Atzerriko eta espainian bizi diren atzerritarrek:
   • Europar batasuneko hiritarrak:Europar batasuneko herritarra izatearen erregistro-ziurtagiria edo AIZ bertan dago, pasaportea edo bere herrialdean batera identifikazio-agiri.
   • Europar batasuneko hiritarrak ez:Atzerritarren Identifikazio txartela (AIT) EDO bertan dago, eta pasaportea.
 • Bankuko kontu zenbakia edozein agiri ere bertan zuk nahi duzun titular eta prestazioa jasotzeko.
 • Estatuko enplegu zerbitzu publikoak eskatzen denean bakarrik, errenten frogagiria.

Irudian, sorospena izateko eskubidea, errentak ez izatearen baldintza bete behar duela zuritu. Horretarako, estatuko enplegu zerbitzu publikoaren aurrean aurkeztu beharko duberen errenten aitorpenahamabi hiletik behin, jaiotza egunetik edo subsidioa (eskubide hori al den datatik 2008ko zuen azkenekoz. aitorpen hori Aurkezteko epea:15eguneko hamabi hilabeteetatik bete den hura.

Adierazpen hori adierazitako epean aurkezten ez badira, eten egingo da eta gizarte segurantzako kotizazioaren diru-laguntza ordaindu arte.

Aitorpena epez kanpo aurkezten bada, sorospena kobratzen hasiko da datorren arren, ematen den datatik ondorioak adierazpena.

Subsidioa jasotzen dituzten langileek:52hitzarmen berezia sinatu dezakete urte bidez, gizarte segurantzaren diruzaintza orokorreko probintzia-zuzendaritza ditu, erretiroagatiko kotizatu osatzeko egin duen Estatuko enplegu zerbitzu publikoa.

Sitiene52urte edo gehiago gertatzen den unean, aurreko baldintzak deskribatutako egoeraren ondoren, hilabete igaro arte; eskabidea aurkeztu behar izango15lanegunetako. lana utzi eta Ez dagoen kasuan eskubiderik ez kotizaziopeko prestazioa, baita epea ere15eguneko oporraldi ordaindua hartzeko edo uzteko asmoz (eta ez hartu, hala badagokio.

Horiek betetzen baditu.52urte batean dagoenean, aipatutako subsidioak jasotzen du laguntza gehiago eskatu.522000. urtetik aurrera, adin hori betetzen denean ere.

Hasiera-datak lehen sorospen, eskabidea epe barruan betiere, laguntza hori sartzeko bidea da.

 • Kotizaziopeko prestazioa amaitu delako izan bada edo pertsona delako edo itzuli du. gertatzen dela deklaratu denean, edo pertsona edo gauza bat izateagatik edo baliaezintasun partziala egin ondoren hobekuntzagatik berrikusteko espediente baten ondorioz baliaezintasun, kasu horietan guztietan, kobratzeko egunetik aurrera sortuko da (hilabetea betetzen den arte.
 • Langabezia-egoera legalean egotea, baldin eta ez du kotizatu izanagatik kotizaziopeko prestazioa jasotzeko eskubiderik ez360egun, hurrengo egunetik sortuko da eskubidea al langabezia-egoera legala (nahi gabe eragindako laneko kargua). oporrak hartu aurretik, enpresak ez dizkiola ordaindu Badu haberlas utzi zuten, sortuko den hurrengo egunetik aurrera kobratzeko epea amaitu arte dagokion oporraldien iraupenak.
 • Betetzen du52urte horietako laguntzak jasotzen ari zarela eta laguntza gehiago jasotzeko baldintza guztiak betetzen al52urtekoa; azken hori, hasieran onartutako laguntza emango da. eskatu Behar duzu. Hala, epean15eguneko betetzen al52urtean, laguntza gehiago52ondoren, adin hori betetzen duen eguna baino lehen sortuko da. epe horretatik kanpo eskatzen Bada, ondorioak sortuko eskaera egunetik aurrera, alegia.

Eskaera epez kanpo aurkeztu bada, eskaera hau da eguerdiko eskubidea ondorengo irudian.

Eskaera aurkeztu du, honen bidez:

Informazio gehiago lor dezakezu telefonoan irudian ematen baitira.