FAMILIAKO ARDURAK

Ezkontidea bere ardurapean hartu du familiako ardurak izatea berez duen seme edo alaba bat hartu edo gutxiago26urte edo gehiago duten edo adingabea harrera, goiko irudian, diru-sarrerak ez duena.75urteko lanbidearteko gutxieneko lansaria ((LGS), kontuan izan gabe aparteko bi ordainsarien zati proportzionala dela, eta sarrera guztien batura zati familia-unitateko kideen kopurua, kopuru hori gainditu gabe.(Aurtengo Zenbatekoa).

Kontuan izan dezakete, seme-alabak ardurapean bi ezkontideek, bai eta langabeziagatiko prestazioa eskatzen bada, jaso beharreko gutxieneko eta gehieneko zenbatekoak kalkulatzeko (muga), bai langabeziagatiko diru-laguntza eskatzen den ezinbestekoa da familia-ardurak izateagatik.

Kontuan hartuko da eta bere ezkontidea, seme-alabak (familia unitateko kide, non eskatzailearen bizikidetza-unitatearen parte diren eta bizitzeko beharrezkoak diren gastuak izango ditu, zuzenean edo zeharka, horretara bideratutako elkarbizitza unitateko diru ekarpenen kontura.

Izatezko bikoteak (famili zama ez dela langabeziagatiko sorospena izateko. hala ere, kode zibilean ezarritakoa kontutan izanik artikuluak143mantenua emateko betebeharra dute gurasoek, seme-alabak, baldin eta haien bizikidetza-unitateko izatezko bikotea osatzen dute beren semealabak txikiak.26urteko edo gehiagoko ezgaitasuna duen edo duten bi pertsonek txikiak joko dira familiako arduren zuk beharkizuna betetzen bada, errenta osoa (familiak, bikoteak ere barne dela, osatzen duten kide kopuruaren artean zatituta, baino ez75(LGS).