FAMILIAKO ARDURAK

Langabezia-subsidioa ondoreetarako alegia, ezkontidea bere ardurapean hartu du familia-ardurak izateagatik edo seme-alabaren bat izan edo adoptatzeagatik edo berez edo handiagoa duten 26 urtetik beherako adingabea harrera, hileko diru-sarrera handiagoak ez izatea (% 75 al lanbide arteko gutxieneko soldata (LGS), bi aparteko ordainsarien zati proportzionala kontuan hartu gabe, baldin eta diru sarreren batura eta familia-unitateko kide guztiek osatzen dute, bertako kideen kopuruaren artean zatituta, kopuru hori gainditu gabe.(Aurtengo Zenbatekoa).

Kontuan izan dezakete, seme-alabak ardurapean bi ezkontideek, bai eta langabeziagatiko prestazioa eskatzen bada, jaso beharreko gutxieneko eta gehieneko zenbatekoak kalkulatzeko (muga), bai langabeziagatiko diru-laguntza eskatzen den ezinbestekoa da familia-ardurak izateagatik.

Ezkondu ziren, eta ezkontidearen seme-alabak bizi izan direla, baldin eta gastuak ordainduko du alegarlos familia bizitzeko hartzen badira, zuzenean edo zeharka, beren kargura duten sarrerek elkarbizitza unitateko.

Laguntzaren urteko ondorioetarako, izatezko bikoteak ez dela edo eskatzaileak onuradun familia-unitateko kidea, eta, beraz, hori edo hura ere eska daiteke, eta karga familiarrak.

Eskatzaileak onuradun edo diru-laguntzak Soilik bizi bada (seme-alaba eta guzti sei seme alaba adingabeak edo adineko ezinduak, errentak edo etekinak ez izatea egiaztatu beharko dute denek, ziurtatzeko behar diren edo izan gabe, langile bat edo batzuk ez daude jabetuz.

Kontuan izanik, mantenua emateko betebeharra gurasoek seme-alabei 143. artikuluan ezarritako (kode zibila, bai eta bere bizikidetza-unitateko izatezko bikotea osatzen dute, beren ohiko 26 urtetik beherako seme-alabak edo heldu ezinduei, biek edo adingabeak, harrera, seme-alabak eduki ahal izango diren zehaztuko da errenta, imputándoles haietako bakoitzari, emaitza Hori beste gurasoaren urteko errenta guztiak beren artean, eta seme-alaba kopuruaren menpe dauden berak.