ENPLEGU-AGENTZIAK

Agencias de colocación

Definizioa eta jarduera

Enplegu-agentziak, abenduaren 30eko 1796/2010 Errege Dekretuak araututakoak, erakunde publiko edo pribatuak dira, eta egiten dituzten jardueren helburua da langabetuei lana bilatzea. Horretarako, langabetuen profilak, gaitasunak edo ezagutzak balioetsiko dituzte, eta enplegu-bilaketarekin lotutako jarduerak ere egin ditzakete, hala nola, orientazioa ematea, lanbideari buruzko informazioa eskaintzea edo langileak hautatzea.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak eta Autonomia Erkidegoetako Enplegu Zerbitzu Publikoek erabiltzen dituzte enplegu-agentziak lana bilatzen ari direnek ahalik eta eperik laburrenean enplegua bila dezaten.

Enplegu Zerbitzu Publikoaren Informazio Sisteman (SISPE), gune telematiko komun bat sortu da, Enplegu Zerbitzu Publikoek enplegu-agentziei buruz ematen duten informazio guztia batera izateko, baita agentzia horiek ematen duten informazioa ere.

Erakunde batek enplegu-agentziaren jarduerak egin nahi baditu 2014ko uztailaren 5etik aurrera, ez da beharrezkoa izango Enplegu Zerbitzu Publikoaren aurretiko baimena izatea, uztailaren 4ko 8/2014 Errege Dekretu Legearen bidez egindako aldaketak medio, baina jarduera hasi baino lehenago erantzukizunpeko aitorpena aurkeztu beharko du Enplegu Zerbitzu Publiko eskudunean. Erantzukizunpeko aitorpena Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoan aurkeztuko da, agentziak bi Autonomia Erkidego edo gehiagotan ezarritako lan-zentroetan lan egin nahi duenean edo baliabide elektronikoen bidez soilik jardun nahi badu, edo dagokion Autonomia Erkidegoko Zerbitzuan bertan.

Lankidetza Enplegu Zerbitzu Publikoekin

Enplegu-agentzia guztien jarduerak Enplegu Zerbitzu Publikoak koordinatuko ditu, baina enplegu-agentzia guztiak ez dira lankideak izango Enplegu Zerbitzu Publiko batekin edo hainbatekin.

Enplegu-agentziek Enplegu Zerbitzu Publikoekin lankidetzan jardungo dute, harreman hori arautzen duen baliabide juridiko bat (lankidetza-hitzarmena) dagoenean. Enplegu Zerbitzu Publikoekin ematen den lankidetza administrazio-kontratazio bidez, diru-laguntza publikoak emanez edo Estatuko eta autonomia-erkidegoko araudiari egokitzen den beste edozein bide juridiko bidez egin daiteke.

Enplegu Zerbitzu Publikoekin lankidetzan jarduten duten enplegu-agentziek doan eskainiko dizkiete zerbitzuak langileei zein enpresei, aipatu zerbitzuak dagozkien Enplegu Zerbitzu Publikoek ordainduko baitituzte, euren arteko lankidetza-hitzarmenean ezarritakoa oinarri.

Ildo horretan, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak 2014ko ekainaren 17an amaitu du Esparru Akordio bat, hots, Enplegu Zerbitzu Publikoekin lankidetzan jardun dezaketen eta horietara atxiki diren enplegu-agentziak hautatzeko prozesua.

Aipatu Esparru Akordioari atxiki dira Autonomia Erkidego hauek: Aragoi, Asturias, Balear Uharteak, Kanariak, Kantabria, Gaztela eta Leon, Gaztela Mantxa, Extremadura, Galizia, Madril, Murtzia, Nafarroa, Errioxa eta Valentzia.

Prozesuan 80 enplegu-agentzia hautatu dira; zerrenda osoa, berriz, 2014ko ekainaren 24ko BOEn dago argitaratuta.

Esparru Akordioaren arabera, agentzia horiek egin behar duten jarduera azpikontrata dezakete, abenduaren 30eko 1796/2010 Errege Dekretuan egindako aldaketari esker, otsailaren 28ko 1/2014 Legearen bigarren azken xedapenari jarraiki.

Sarbidea agentzien sarera