ENPLEGU-POLITIKA AKTIBOAK

Urteko plana enplegu-politika (PAPERAK) zerbitzuak ditu (ekintzak) eta programak (neurriak) egin diren enplegu politika aktiboen autonomia-erkidegoetako, estatuko funtsen bidez finantzatzen diren bitartean, erabakitako irizpide objektiboen arabera banatu lana eta Lan Gaietarako arloko batzarraren eta bere ekonomi baliabideak batera, baita egin beharreko jarduerak eta neurriak, dagokion eskumen-esparruan, norberaren Estatuko enplegu zerbitzu publikoa.

Legegintzako Errege Dekretua3/2015,23urrian, legearen testu bategina onartzen duen lan, Enplegu Sistema nazionalaren (koordinaziorako tresna izango:

 • Espainiako estrategiaren enplegurako aktibazioa artikuluan arautzen den10.
 • Urteko planak enplegu-politika artikuluan arautzen diren11.
 • Informazio-sistema enplegu-zerbitzu publikoek, informazio-sistema bateratua izango da. bateragarri batekin antolatuko den egitura informatiko, tekniko eta tresnaren inguruko informazioa txertatuko da, laneko bitartekaritza eta enpleguko politika aktiboen kudeaketan eta langabeziako babesa, enplegu-zerbitzu publikoek egiten dituzten Estatu osoan alegia.
  Sistema horren bidez egiten diren zereginak modu egokian lan-bitartekaritza, oztoporik gabe -, enplegu eskatzaileen erregistroa; horien atzetik jarduera trazabilitatea harremanetan enplegu-zerbitzu publikoek, ohiko estatistikak; kontratuen edukia (komunikazioa, informazioa eta jakintza sortzen jarraitzea, besteak beste; enplegurako lanbide heziketaren kudeaketari, lanbide orientazioa eta lan ekimenen kontratazioa eta hobariak, bai eta jarduketen enplegu-agentziak.
  Ebaluazioa ere egingo da, kontrola eta segimendua egiteko urteko aurrekontuetan funtsak erabiliz edo europako batasuneko Estatu justifikatzeko

 • Espainian, enplegu-politika aktiboak aurrera.2013ondoren, Estrategia bat adostu zuten ildoetan oinarrituta, autonomia-erkidegoek enplegu - eta konferentzia sektorialaren baitan.11apirila2013.Pasahitza aldatzea (enpleguko politika aktiboen irudian, eredu berriaaldaketaren kudeaketa eta finantzaketa eredua (dago, tresna juridiko inguruan antolatutako programak finantzatzeko beste esparru bat ezartzeko era zentralizatuan pentsatuta, exekuzio, kontrol - eta helburu jakin batzuk lortzera bideratuta, eta jarduteko lehentasunezko ardatz aintzat hartuta.

  Esparru berria jaso da, espainiako estrategiaren enplegurako aktibazioa2017-2020errege dekretuak onartua.1032/2017,15abendua.

  Estrategiaren xedea da zehaztea nola aktibatu behar Sistema Nazionala (enplegu politikak (SNE) datozen urteotarako, printzipio orokor batzuk ezartzea, helburuak eta esparrua planifikatzea, gauzatzea, ebaluatzea eta finantzatzeko politika aktiboak (lan merkatua.

  EEAE ebaluatzea2014-2016

  Espainiako estrategiaren enplegurako aktibazioa2014-2016enplegu eskatzaileei arreta hobetzea ahalbidetu adierazleak eta lan-merkatuan sartzeko moduan, datu hauek adierazten dira:

  • Jasotako portzentajeak aurkitutako beste enplegu-zerbitzu publikoek buruz (guztira (lana eskatzen zen38,4ehunekotan2013al.48,29ehunekotan2016.
  • Laguntza jaso duten gazteen portzentajea igo zen, lan-merkatua eta al ziren19,8ehunekotan2015al.22,6ehunekotan2016.
  • Zenbat eta aholkularitza zerbitzuak jaso dituzten enplegu eskatzaileen ekintzailetza bultzatzeko irudian, jarduera bat hasi dute, beren kontura6bikoiztu egin da hilabete igaro ondoren, 2000.5,6% (18.690),2014bat.9,3% (21.895),2016.
  • Bat44,5eskatzaileak amaitu, berriz ere.2016prestakuntza-ekintza bat gai izango dira lana aurkitu artean6ekintza amaitu eta hurrengo hilabetean.
  • Prestazioak jasotzen dituzten pertsonen gizarteratzea enplegu-zerbitzu publikoek bider handitu da.6lau urtean (orain bere tasa (sartzeko1,22ehunekotan2013al.7,26ehunekotan2016). Bakarrik2016,343.223prestazioen jasotzaileen irudian jaso ondoren itzuli dira lan-merkatua zerbitzua jarri aurreko sei hilabeteetan.

  Emaitzak, EEAE2014-2016hobekuntza orokorra, espainiako ekonomiaren bilakaerari lotuta, onartu zenetik gaurdaino esker, gora egin2.098.600langile-kopuruak (388.500adingabeak30urte), ez da murriztu2.201.600langabetuen kopurua jaitsi izana eta langabezia-tasa9,55puntu.

  Espainiako Estrategiaren enplegurako aktibazioa2017-2020

  Berria onartzeak, EEAE bat bete da erabakiak presidenteen konferentzian izandako17urtarrila2017alde egin duen aldirako berritzea2017-2020konferentzia sektorialaren baitan adosturik erabili eta Laneko kontuak.

  Lan-prozesua, EEAE (ondorio da, bai eta Gobernu arteko adostasuna eta gizarte-eragileekin (autonomia-erkidegoekin baitzen, eta ez bakarrik lan egin, arlokako batzarretan eta batzordeetan lan Orokorrak Sistema Nazionala (horretarako gaitutako lantalde bateko eskualdeekin gain, gizarte elkarrizketarako mahaiaren esparruan egindako lana (talka plana.