EUROPAKO GIZARTE FUNTSAREN FINANTZAKETA 2014 - 2020

EGF (Europako Gizarte Funtsa) Europak enplegua sustatzeko, jendeak lanpostu hobeak lortzeko laguntza eskaintzeko, eta EBko herritarrentzako lan-aukera zuzenagoak bermatzeko duen oinarrizko tresna da Horretarako, EGFk Europako giza-kapitalean inbertitzen du: langileak, gazteak, eta enplegua bilatzen ari diren pertsona guztiak.

SEPEren parte-hartzea estatu osoan zehar zabaltzen da, 2014-2020 epealdirako Europar Batasunak ezarri duen eskualde-sailkapenaren arabera. Hona hemen sailkapena:

 • Gutxien garatutako eskualdea: Extremadurako Autonomia Erkidegoa
 • Garapen-bidean dagoen eskualdea: Andaluzia, Kanariak, Gaztela-Mantxa eta Murtziako autonomia erkidegoak eta Melillako Hiri Autonomoa.
 • Gehien garatutako eskualdea: Aragoi, Asturias, Balearrak, Kantabria, Gaztela eta Leon, Katalunia, Valentzia, Galizia, Errioxa, Madril, Nafarroa eta Euskadiko autonomia-erkidegoak eta Ceutako Hiri Autonomoa.

Estatuaren banaketa horrek Europako Gizarte Funtsak batera finantzatutako ehuneko ezberdinak daudela ematen du aditzera. Ehuneko horiek programa eragile bakoitzaren onespen-erabakietan ezartzen dira; hala, bada, gehien garatutako eskualdeen kasuan, diruz lagundu daitekeen gastu osoaren % 50 da, eta % 80ra artekoa, berriz, gainerako lurraldeari dagokionez. Kanarien kasuan, % 85 izango da, Europar Batasuneko eskualde ultraperiferikoa baita.

Programazio-epealdi honetan bada finantzaketa-kasu berezi bat, Gazteen Enplegurako Ekimena (GEE), alegia, Gazte Enplegurako Programa Eragilean jasotakoa. Izan ere, horren finantzaketa-ehunekoa % 91,89koa da estatu osoan.

2014-2020 programazio-epealdian, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa bitarteko erakunde izendatu dute lurralde anitzeko honako programa hauetan: Gazte Enplegurako Programa Eragilean (GEPE), Gizarteratze eta Gizarte Ekonomiarako Programa Eragilean (GGEPE) eta Enplegu, Prestakuntza eta Hezkuntzarako Programa Eragilean (EPHPE). Xede horretarako, kasuan kasuko Eginkizunak Esleitzeko Hitzarmenak sinatu dituzte Europako Gizarte Funtsaren Kudeaketarako Agintaritzak Espainian eta SEPEko Zuzendaritza Nagusiak.

Halaber, aipatu programa eragile guztietan, delako egitura-funtsaren laguntzen onuradun gisa agertzen da, programa horietan aurreikusitako ekintzak SEPEri eta ez beste inori baitagozkio.

SEPEk hiru programa operatiboetan parte hartzen du.

 • Europako batzordearen erabakiz onetsi dituena) (2015) 5696, 2010eko abuztuaren 6an.

  - Esleipen bat aurreikusten du, SEPE Programa eragile honetan guztira 327,94 milioi eurokostu totala, epealdi osorako izango da, europako Gizarte Funtsa urteko ekarpena 251,04 milioi euro.

  Egitura, helburuak eta emaitzak Programa eragile honetan parte hartzen du (SEPE jarraian deskribatzen da:

  ARDATZ 2A, 2B, 2C, 2D: Iraunkortasuna sustatzea eta enpleguaren kalitatea eta laneko mugikortasuna sustatzea.

  9.1 LEHENTASUNEZKO INBERTSIOAK

  Inklusio aktiboa, aukera-berdintasuna sustatzea, bereziki aldera, parte-hartzea eta enplegagarritasuna hobetzeko.

  9.1.2 HELBURU ESPEZIFIKOAGehitu pertsona: kontratazioa, bazterkeria egoeran edo arriskuan.

  • ERAGIKETA:
   • - Gizarte segurantzaren kuotetan, minusbaliatuak kontratatzen dituzten Enplegu-zentro bereziak.
  • EMAITZAK:
   • Gero eta kalitatezko lanpostuak eskuratzeko lanetan pertsona ahulenak zein diren bereizkeria motaren bat (dela sexu, arraza edo jatorri etnikoa, erlijioa edo sinesmenak, sexu joera edo genero identitatea, adina edo ezintasuna).
   • Enpresen inplikazioa eta konpromisoa lortzeko irizpideak eta lan-merkatuaren aldaketari dagokionez, kontratazioa eta gizarte-bazterketa jasateko arriskuan dauden taldeei.

  ARDATZ 8 a, 8 b, 8 C eta 8 D: Laguntza teknikoa.

  HELBURU ESPEZIFIKOA.Kalitatearen kudeaketa eta kontrola izatea lortzea: helburuak lortzea bermatuz, gutxieneko tasa 0000ko Jarduera Programa bat.

  • ERAGIKETA:
   • In situ egiaztapenak.
   • Sistema informatikoak garatzea eta mantentzea, zaintzea eta kontrolatzea.
  • EMAITZAK:
   • Programa Eragilea (kudeaketa egokia bermatzea, batez ere mailarik programazioa, jarraipena, kontrola eta ebaluazioa. halaber, kontrola eta kudeaketa ereduak eta sistemak sendotzeko eta hobetzeko Programa eragilean aurreikusi du. emaitza horiek Lortzera lagunduko zaio, informazio-sistemak eta sortzen diren efektu elektronikoak kudeatzeko Programa honetarako irudian. Gainera, tasak txikiagoa izatea espero da errore baten bidez, bai in situ egiaztapenak sistemak hobetzea, administrazio eta kontrol sistemak.