FUNTZIOAK

Comunicación Institucional SEPE

Burutzen dugun jarduera Enplegu Politikaren inguruko programak eta neurriak antolatzean, garatzean eta jarraitzean datza.

Enplegu Sistema Nazionalaren barne, lan-merkatuan esku hartzen duten agente guztien arteko koordinaketaberrindartzen dugu.

Gure funtzio nagusiak hauexek dira:

  • Pertsonen eta enpresen beharretan zentratzen diren enplegu-politiken proposamenak planifikatu eta sustatzea (laneko orientabidea ibilbide indibidual eta pertsonalizatuen bitartez, enplegurako prestakuntza, enplegua sustatzeko programak, etab.)
  • Langabeziagatiko prestazioak kudeatzea eta kontrolatzea, langabetuek babeserako duten eskubidea bermatzeko.
  • Lan-merkatuaren egoerari eta egoera hori hobetzeko neurriei buruzko ikerketak, azterketak eta analisiak egitea, estatu-mailan.