ESPAINIAKO EKIPAMENDU-ONDASUNEN SEKTOREAREN AZTERKETA PROSPEKTIBOA

2016

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak (SEPE), Lanbide Behatokiaren bitartez, lan-merkatuari buruzko ikerketak egiten ditu. Jarduera ekonomikoei eta lanpostuei buruzko ezagutzei erreparatzen die, baita joerei eta enpleguko aurreikuspenei ere. Horien bitartez, enplegu-aukera onenak eskaintzen dituzten jarduera ekonomikoak identifikatzen ditu, epe ertainerako zein luzerako.

Txosten honek ekipamendu-ondasunen fabrikazio sektorea du aztergai, alde batetik honen funtsezko kokapena eta Espainiako ekonomian duen garrantzia kontuan hartuz, gure esportazioetan gailentzen den sektorea baita. Bestetik, gure ekonomiaren osotasunean duen garrantzia, hazkuntzarako joera eta aurreikuspena ere kontuan izan dira. Gainera, ekoizpen-ekintzaren eragile gisa estatuen industria sustatzea Europar Batasunaren helburu nagusietako bat denez, gure herrialdearena ere bada. Hala, hauen hazkundea areagotu eta mundu mailan duten lehiakortasuna handiagotu egiten da, horretarako, beharrezko azpiegitura eta makineria izatea ezinbestekoa izanik.

Aurkibidea

  • Ikerketaren aurkezpena eta helburuak
  • Metodologia
  • Sektorearen karakterizazioa
  • Lan-merkatua
  • Sektorearen egoera, adituen ustez
  • Sektorearekin lotutako prestakuntza
  • Lanbideei buruzko informazioa
  • Ondorioak
  • Arauak
  • Kontsultatutako iturriak eta adituak