ESPAINIAKO BARAZKI ETA FRUITU SEKTOREAREN IKERKETA PROSPEKTIBOA

2013

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak (SEPE), Lanbide Behatokiaren bitartez, lan-merkatuari buruzko ikerketak egiten ditu. Jarduera ekonomikoei eta lanpostuei buruzko ezagutzei erreparatzen die, baita joerei eta enpleguko aurreikuspenei ere. Horien bitartez, enplegu-aukera onenak eskaintzen dituzten jarduera ekonomikoak identifikatzen ditu, epe ertainerako zein luzerako.

Txosten honek Barazki eta Fruitu Sektorea aztertzen du. Hainbat alderdi sozioekonomikori heltzen die, laneko alderdiei ere bai, egungo egoerari, lan-merkatuaren joerari eta enpleguaren aurreikuspenei lotutakoak, maila nazionalean, autonomikoan eta probintzialean. Hala, eskuragarri dagoen informazio eta ezagutza erabilgarri guztia helaraziko zaie enplegu-politiken inguruan, hazkuntza lortzeko eta lehiakortasuna sustatzeko lan egiten duten guztiei.

Aurkibidea

 • Ikerketaren aurkezpena eta helburuak
 • Metodologia
 • Sektorearen karakterizazioa
 • Sektorearen lan-merkatua
 • Barazki eta fruitu sektorearen egoera adituen iritziz
 • Sektorearekin lotutako prestakuntza
 • Lanbideei buruzko informazioa
 • Internet bidezko eskaintzaren profila
 • Eranskinak
 • Ondorioak
 • Kontsultatutako iturriak eta adituak