LAGUNTZA-MATERIALAK

Organismo Autonomoko Kudeaketako Eskala Teknikoaren aurreko oposizioetako prestaketa errazteko laguntza orientagarriko materiala - Espezialitate Enplegua

Ikasgai-zerrendaren espezifikoa den parteari buruzko Enplegu blokea.

Gaiak

 • 37 Gaia: Espainiako enplegu politika: definizioa helburuak eta bere egiterako tresnak. Espainiako erreformetako nazio-programa: helburuak eta enpleguko politika aktibo kontuetan edukiekiko programako ardatzak. Enpleguko politika aktiboen finantzaketarako hondoak. Europako hondo soziala: programazioa eta Europako hondo sozialaren egitea. Kofinantzaketa.
 • 38 Gaia : Enplegu-legea. Egitura eta edukia. Estatuko eremuko eta eremu autonomikoko konpetentziak.
 • 39 Gaia : Enpleguko politika aktiboak. Kontzeptua, printzipio orokorrak, identifikazioa eta enpleguko politika aktiboen tipoak. Enpleguko politika aktiboen finantzaketa. Hondo-lurralde-banaketa. EBeko hondoetatiko kofinantzaketa.
 • 40 Gaia: Administrazioen arteko koordinazioa: enplegu-nazio-sistemako tresnak. Enplegurako aktibatzeko Espainiako estrategia eta enplegu-politikako urteroko planak: jokaerako, helburuetako, ardatzetako, zerbitzuetako eta programetako printzipioak, segimendua eta ebaluazioa, finantzaketa eta adierazleak. Enpleguko zerbitzu publikoen informazio sistema.
 • 41 Gaia: Enplegu-nazio-sistemaren zerbitzuak. Zerbitzuen erabiltzaileak. Enplegu-nazio-sistemaren zerbitzuetako zorro komuna. Enplegu-nazio-sistemaren zerbitzuetako zorro komunaren jardueretako protokoloak
 • 43 Gaia: Bitartekotza laborala. Profilatzea. Konpetentziengatiko kudeaketa. Enpleguko zerbitzu publikoen paper berria. Publiko eta enplegu-zerbitzuez gabetutako kolaborazioa. Enplegu-agentziak: araudia. Enplegu-agentziekiko esparru-akordioa. Aldi baterako laneko enpresak. Gaurko erregulazioa. Kontratua eskura jarrita. Enplegu-atariak eta autoenplegua.
 • 46 Gaia: Kontratazio egonkorraren sustapena. Modalitateak, baldintzak eta laguntzen kopurua. Onuradunak. Zeinen kontratazioa zuzen laguntzara sortzen duen taldeak. Gizarte-segurantza kontuetan eta materia fiskalean kontratazio mugagabea sustatzen duten beste neurri batzuk eta enpleguko egonkortasuna. Kontrataziorako hobarien finantzaketa. Koordinazioa eta gizarte-segurantzaren diruzaintza orokorrarekiko kudeaketa.
 • 47 Gaia: Ekintzailetza gazteko Espainiako estrategia. Gazte-kontrataziorako laguntzak. Garantia Juvenil-en nazio-sistema. SNGJ-aren gazte enplegurako laguntzako programak. Gaztetako enpleguko programa eraginkorrean zeharreko finantzaketa.
 • 48 Gaia: Jarduerako eta garapen lokaleko sorrerarako laguntzako programak: enpleguko eta enplegu-agenteetako ekimen lokalak eta garapen lokala. I+e-etzat jotako proiektuetarako laguntzak. Programa esperimentalak. Enpleguko programa publikoak eta heziketa: eskola lantegiak, enpleguko eta ofizio-etxeetako lantegiak.
 • 49 Gaia: Interes orokor eta sozialeko proiektuetako egiterako langabe kontrataziorako enplegu publikoko sustapen programak: enpleguko zerbitzu publikoek korporazio lokalekin eta administrazio orokorreko egoeraren organoekin kolaborazioko eremuetan emandako diru-laguntzak eta bere organismo autonomoak. Administrazio publikoetako kolaborazio sozialeko aldi baterako lanak. Andalucía-ko nekazaritza-enpleguko sustapen programak, extremadura eta deprimitutako baserri-zonak.
 • 50 Gaia: Enplegu autonomoaren sustapena. Diru-laguntzak eta laguntzak. Informazioa eta ekintzaileentzako aholkua. Gizarte-segurantzarako hobariak erronka egiten du. Langabezia-sarien kapitalizazioa. Lan elkartuko copoperativas-eko enplegurako laguntza eta gizarte laboralak. Langileak economicamente-a mendeko autonomoak.
 • 51 Gaia: Integrazio laboraleko enpleguko zentro berezietan eta lan autonomoaren bidez desgaituaren programak; laguntzarekiko enplegu programa; txertatze-enpresetarako sustapen neurriak. Merkatu arrunteko ezgaitasunarekiko pertsonen enpleguaren sustapena. Ezgaitasunarekiko pertsona kontratazio kontuetan enpresen beharrak. Ordezko neurriak. Ezgaitasunarekiko pertsona kontrataziorako sustagarriak.
 • 52 Gaia: Eremu laboraleko enplegurako lanbide-heziketako sistema. Aurrekariak. Sistemaren printzipioak. Garapeneko gaurko erregulazio arauemaileko markoa. Ekimenak. Finantzaketa. Prestakuntza-nazio-sistemarekin eta lanbide-heziketarekin lotura. Prestakuntza profesionaleko nazio-katalogoa.
 • 53 Gaia: Enplegurako lanbide-heziketako sistemaren gobernantza. Gaurko erregulazioa. Sistemaren koordinazioa. Organoak, aholkuak eta administrazio publikoen parte-hartzeko eta solaskide sozialetako batzordeak. Enpleguko heziketarako estatuko fundazioa. Egitura paritario sektorialak.
 • 54 Gaia: Programazioa eta eskaintza hezigarriaren egitea. Okupatutakotarako prestakuntza-programak. Langabeentzako prestakuntza-programak. Eskaintzen kudeaketa. Enpresek programatutako heziketaren kudeaketa. Enpresa onuradunak eta beharrak. Antolaketa, finantzaketa eta heziketaren egitea. Heziketako baimen indibidualak. Segimendua eta heziketa-ekimen desberdinetako enplegurako lanbide-heziketaren kontrola. Jokaera-eskumen-eremuak. Heziketaren eta erregimen zigortzailearen kontrola. Ebaluazioa eta enplegurako lanbide-heziketako sistemaren kalitatea. Enplegurako prestakuntzaren kalitateko adierazleak.
 • 55 Gaia: Espezialitate hezigarriko katalogoa. Egiaztapen-prozesuak eta heziketa-entitate izen-ematea. Entitateetako estatuko erregistroa eta trebakuntza-zentroak.
 • 57 Gaia: Lanbide-heziketaren eremuko nazio-erreferentzia zentroak: amaierak eta funtzioak. Sorrera-prozesuak eta kalifikazioa. Nazio-erreferentzia zentro sarearen konfigurazioa. Antolaketa eta funtzionamendua. Hainbat urtetarako jokaerako planak. Urteroko lan-planak.
 • 58 Gaia: Langabeziagatiko babesa. Gaurko erregulazioa. Nazioarteko hitzarmenak eta langabeziagatiko babes kontuetan erkidego-araudiak.
 • 59 Gaia: Prestazioaren (i-ren) kontribuzio-maila langabeziagatik babesaren arrazoia, babes-mailengatik. Akzio babeslea. Babestutako pertsonak. Prestaziorako sarbiderako baldintzak. Enplegu-eskatzaile bezala izen-ematea. Langabeziako eta bere egiaztapeneko legezko egoera.
 • 60 Gaia: Prestazioaren (ii-ren) kontribuzio-maila. Eskaera, jaiotza eta kontserbazioa zuzen. Iraupena eta kopurua. Etenaldia eta prestaziorako eskubidearen berrekitea. Eskubidea azkentze-suposizioak. Aukera-eskubidea.
 • 63 Gaia: Langabezia-sariaren ordainketa bakarra. Prestazioetako bateragarritasun programak. Metatutako eta boluntarioki bere jatorriko herrialdeetara bihurtzen diren ez erkidego atzerriko langileei laguntzeko prestazioaren aurreratutako eran abonua.
 • 65 Gaia: Langabezia-sarien onuradunen beharretako erregimena. Jardueraren konpromisoa. Arau-hausteak eta langileetako eta langabeziagatiko babes kontuetan enpresarietako zigorrak. Lan-eskaintza egokia.
 • 66 Gaia: Kontuagatiko langileen langabeziagatiko babesa besterena kontuagatiko langileentzako sistema bereziko besterena nekazaritzakoak gizarte-segurantzako. Arau aplikagarriak. Langile finko eta finko etenak. Prestazioen hautematean zeharreko kotizazioa. Behin-behineko langileen langabeziagatiko babesa. Behin-behineko Andaluzian eta Extremaduran bizilekudun nekazaritza-langileen langabeziagatiko babesa.
 • 67 Gaia: Errenta Aktiboko behar ekonomiko bereziekiko langabeentzat Txertatzeko (RAI-etako) programa eta enplegua aurkitzeko zailtasuna. Araudia. arrazoia. Onuradunak: Baldintza orokorrak, babestutako taldeak. Iraupena eta kopurua. Laguntza osagarriak. Dinamikoa zuzen. Langabeziagatiko beste programa babesaren osagarri batzuk.