ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK ERREFORMATZEKO BATZORDEA

Administrazioen Erreformarako Batzordearen (CORA) txostenaren laburpen betearazleak, oinarritzat dituen printzipioak aipatzean eta eraginkortasuna neurtzeko sistema bat ezarriz Administrazio Publikoen eraginkortasuna hobetzearen baitan, iragarri du “erakundeen web orrietan herritarrengan eragin handiena duten prozedurak izapidetzeko denbora argitaratu ahal izango dela, baita izan daitezkeen aldaketak ere”.

CORAren 0.00.001.0 neurria: Produktibitatea/eraginkortasuna neurtzeko sistema ezartzeak berehala betearazteko lehen alderdi bat du; hots, herritarrek eta enpresek gehien erabiltzen dituzten Estatuko Administrazio Orokorraren 10 prozedura izapidetzeko epeak argitaratuko dira.

Neurri hau aplikatuz, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak hauxe argitaratu du: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren batez besteko denborak langabeziagatiko prestazioen prozesuak izapidetzeko:

Prozedurak honako hauek biltzen ditu: ordaindutakoaren araberako langabeziagatiko prestazioa, langabeziagatiko sorospena, laneratzeko errenta aktiboa, Andaluziako eta Extremadurako nekazaritzako aldi baterako langileen langabeziagatiko sorospena eta Andaluzia eta Extremadurako langileentzako nekazaritzako errenta.

Prestazioak atalean langabeziagatiko prestazioari buruzko informazio gehiago eskaintzen dizugu.

Atal honetan Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren langabeziagatiko prestazioen prozedurak izapidetzeko denboren urteko bilakaera kontsulta dezakezu.

2015az geroztik Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren langabeziagatiko prestazioen prozedura izapidetzeko batez besteko epeak kontsultatzeko Sarbidea