INFORMAZIO EKONOMIKO ETA FINANTZARIOA

Atal honetan SEPEren arlo ekonomiko-finantzarioari buruzko informazioa eskaintzen dizugu, kudeaketa irekiarekin jarraituz. Bloke bakoitzean informazio desberdina aurkituko duzu: urteko kontuen eta emaitzen balantzea, urteko memoria, kudeaketako eta auditoretzako txostenak, aurrekontuak eta horiek betetzearen inguruko txostenak, etab. Horiek guztiek aurrekontu-planetan ezarritako helburuen gaineko datuak eskaintzen dituzte, baita horien ebaluazioa eta lorpena ere. Azkenik, hornitzaileei ordainketak egiteko batez besteko epeen gaineko datuak jartzen ditugu zure eskura.

 • Puede consultar en este enlace la información relativa a las licitaciones del SEPE.


  Informe sobre los contratos adjudicados en el SEPE atendiendo a su procedimiento: EJERCICIO 2018

  TIPO DE PROCEDIMIENTO IMPORTE DE ADJUDICACIÓN PORCENTAJE
  Abierto criterios múltiples 52.288.275,25 76,12%
  Abierto criterio precio 2.191.826,41 3,19%
  Contrato Menor 1.633.884,50 2,38%
  Procedimiento negociado sin publicidad 5.515.400,64 8,03%
  Contratación centralizada 5.853.824,27 8,52%
  Abierto Simplificado 1.135.674,39 1,65%
  Restringido criterio precio 76.500,00 0,11%
  TOTAL 68.695.385,46 100,00%
  Importes en euros