DIRU-SARREREN ETA GASTUEN HASIERAKO AURREKONTUA

Izena Zenbatekoa
1. atala: Zerga zuzenak eta kotizazio sozialak 18.578.197,26
3. kapitulua: Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak 235.689,20
4. kapitulua: Ohiko transferentziak 15.087.609,11
5. kapitulua: Ondarezko diru-sarrerak 98,08
6. kapitulua: Benetako inbertsioen besterentzeak 3.001,81
7. kapitulua: Kapital-transferentziak 11.430,76
8. kapitulua: Finantza-aktiboak 794,00
Guztira 33.916.820,22

Izena Jarduera uzteagatiko prestazio ekonomikoak 224.M Langabeentzako prestazioak 251.M Laneratzearen eta lan-egonkortasunaren sustapena 241.A Barne-transferentziak 000.X Guztira
1. kapitulua: Langileen gastuak - 243.130,42 41.525,59 - 284.656,01
2. kapitulua: Ondasun eta zerbitzuen ohiko gastuak - 41.884,25 43.450,64 - 85.334,89
3. kapitulua: Finantza-gastuak - 79,20 160,56 - 239,76
4. kapitulua: Ohiko transferentziak 23.549,66 29.429.229,81 3.954.411,31 124.172,21 33.531.362,99
6. kapitulua: Benetako inbertsioak - 12.472,59 1.791,29 - 14.263,88
7. kapitulua: Kapital-transferentziak - - 168,69 - 168,69
8. kapitulua: Finantza-aktiboak - 738,00 56,00 - 794,00
Guztira 23.549,66 29.727.534,27 4.041.564,08 124.172,21 33.916.820,22