DIRU-SARREREN ETA GASTUEN HASIERAKO AURREKONTUA

 • Izena Zenbatekoa
  1. atala: Zerga zuzenak eta kotizazio sozialak 19.242.582,04
  3. kapitulua: Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak 218.310,00
  4. kapitulua: Ohiko transferentziak 10.769.727,73
  5. kapitulua: Ondarezko diru-sarrerak 98,08
  6. kapitulua: Benetako inbertsioen besterentzeak 3.001,81
  7. kapitulua: Kapital-transferentziak 11.272,07
  8. kapitulua: Finantza-aktiboak 794,00
  Guztira 30.245.785,73
 • Jatorria Jarduera uzteagatiko prestazioa Langabeentzako prestazioa Laneratzea eta laneko egonkortasuna sustatzea Barneko transferentzia Guztira
  1. atala: pertsonala - 243.130,42 41.525,59 - 284.656,01
  2. atala: Ondasun eta zerbitzuen ohiko gastuak - 41.178,34 45.832,89 - 87.011,23
  3. atala: Finantzazkoak - 79,20 160,56 - 239,76
  4. atala: Transf. arruntak 19.843,28 25.002.469,62 4.622.710,35 213.787,60 29.858.810,85
  6. atala: Inbertsioak - 12.444,88 1.619,00 - 14.063,88
  7. atala: Kapital-transf. - - 210,00 - 210,00
  8. atala: Finantza-aktiboak - 738,00 56,00 - 794,00
  Guztira 19.843,28 25.300.040,46 4.712.114,39 213.787,60 30.245.785,73