DIRU-SARREREN ETA GASTUEN HASIERAKO AURREKONTUA

 • Izena Zenbatekoa
  1. atala: Zerga zuzenak eta kotizazio sozialak 20.331.005,03
  3. atala: Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak 218.310,00
  4. atala: Ohiko transferentziak 4.406.162,47
  5. atala: Ondarezko diru-sarrerak 98,08
  6. atala: Benetako inbertsioen besterentzeak 3.001,81
  7. atala: Kapital-transferentziak 15.901,77
  8. atala: Finantza-aktiboak 794,00
  Guztira 24.975.273,16
 • Jatorria Jarduera uzteagatiko prestazioa Langabeentzako prestazioa Laneratzea eta laneko egonkortasuna sustatzea Barneko transferentzia Guztira
  1. atala: pertsonala - 242.697,20 41.958,81 - 284.656,01
  2. atala: Ondasun eta zerbitzuen ohiko gastuak - 42.367,28 47.532,89 - 89.900,17
  3. atala: Finantzazkoak - 79,20 160,56 - 239,76
  4. atala: Transf. arruntak 17.415,19 19.321.727,32 5.083.593,94 158.043,19 24.580.779,64
  6. atala: Inbertsioak - 13.329,90 5.403,68 - 18.733,58
  7. atala: Kapital-transf. - - 170,00 - 170,00
  8. atala: Finantza-aktiboak - 738,00 56,00 - 794,00
  Guztira 17.415,19 19.620.938,90 5.178.875,88 158.043,19 24.975.273,16