DIRU-SARREREN ETA GASTUEN HASIERAKO AURREKONTUA

2018ko ekitaldian, 2017ko aurrekontua luzatu da.

 • Izena Zenbatekoa
  1. atala: Zerga zuzenak eta kotizazio sozialak 21.440.106,04
  3. atala: Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak 438.896,11
  4. atala: Ohiko transferentziak 2.099.443,68
  5. atala: Ondarezko diru-sarrerak 98,08
  6. atala: Benetako inbertsioen besterentzeak 3.001,81
  7. atala: Kapital-transferentziak 11.491,77
  8. atala: Finantza-aktiboak 794,00
  Guztira 23.993.831,49
 • Jatorria Jarduera uzteagatiko prestazioa Langabeentzako prestazioak Laneratzea eta laneko egonkortasuna sustatzea Barneko transferentzia Guztira
  1. atala: langileak - 242.807,55 41.848,46 - 284.656,01
  2. atala: Ondasun eta zerbitzuen ohiko gastuak - 36.848,09 39.205,55 - 76.053,64
  3. atala: Finantzazkoak - 79,20 160,56 - 239,76
  4. atala: Transf. arruntak 15.501,72 18.027.145,67 5.402.693,54 172.133,52 23.617.474,45
  6. atala: Inbertsioak - 10.694,14 3.629,44 - 14.323,58
  7. atala: Kapital-transf. - - 170,00 - 170,00
  8. atala: Finantza-aktiboak - 738,00 56,00 - 794,00
  Guztira 15.501,72 18.318.312,65 5.487.763,55 172.133,52 23.993.711,44