DIRU-SARREREN ETA GASTUEN HASIERAKO AURREKONTUA

2019ko ekitaldian, 2018ko aurrekontua luzatu da

 • Izena Zenbatekoa
  1. atala: Zerga zuzenak eta kotizazio sozialak 22.586.804,71
  3. atala: Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak 476.979,06
  4. atala: Ohiko transferentziak 481.209,83
  5. atala: Ondarezko diru-sarrerak 98,08
  6. atala: Benetako inbertsioen besterentzeak 3.001,81
  7. atala: Kapital-transferentziak 0,00
  8. atala: Finantza-aktiboak 58.294,00
  Guztira 23.606.387,49

 • Jatorria

  Jarduera uzteagatiko prestazioa

  224.M

  Langabeentzako prestazioak

  251.M

  Laneratzea eta laneko egonkortasuna sustatzea

  241.A

  Enplegurako lanbide-heziketa

  241.B

  Barneko transferentzia

  000.X

  Guztira
  1. atala: langileak - 244.086,32 23.490,96 23.435,38 - 291.012,66
  2. atala: Ondasun eta zerbitzuen ohiko gastuak - 34.823,53 20.167,59 20.167,60 - 75.158,72
  3. atala: Finantzazkoak - 79,20 160,56 - 239-76 239,76
  4. atala: Transf. arruntak 15.219,60 17.410.855,90 3.326.962,37 2.283.275,88 184.008,58 23.220.322,33
  6. atala: Inbertsioak - 11.597,67 2.725,91 4.000,00 - 18.323,58
  7. atala: Kapital-transf. - - - 353,00 - 353,00
  8. atala: Finantza-aktiboak - 738,00 56,00 - - 794,00
  Guztira 15.219,60 17.702.180,62 3.373.563,39 2.331.231,86 184.008,58 23.606.204,05