TIEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Tiempos medios de tramitación: ENERO 2019

Ámbito geográfico Número de procedimientos tramitados Tiempo medio de resolución de expedientes en días naturales % de expedientes resueltos en un tiempo igual o inferior a 15 días naturales
TOTAL NACIONAL 772.972 1,46 98,25
Álava/Araba 5.283 0,85 97,42
Albacete 6.935 0,44 98,61
Alicante/Alacant 31.390 1,06 98,80
Almería 11.357 4,30 98,53
Ávila 2.412 0,50 99,21
Badajoz 18.808 1,89 97,44
Balears, Illes 25.724 2,99 95,77
Barcelona 66.314 1,20 98,25
Burgos 4.783 0,81 99,26
Cáceres 10.945 1,61 95,98
Cádiz 29.240 1,14 98,66
Castellón 9.439 1,18 96,80
Ciudad Real 8.365 0,46 99,26
Córdoba 15.871 1,25 97,39
A Coruña 17.580 0,83 97,70
Cuenca 2.349 0,86 99,75
Girona 11.967 1,17 98,75
Granada 20.080 1,02 97,95
Guadalajara 4.663 0,37 99,37
Gipuzkoa 7.741 1,04 98,31
Huelva 14.716 1,80 98,57
Huesca 2.505 0,76 99,17
Jaén 11.987 0,89 98,73
León 5.777 1,93 98,61
Lleida 5.209 0,43 99,11
Rioja, La  4.209 1,78 97,52
Lugo 4.114 0,54 96,98
Madrid 75.634 3,93 98,48
Málaga 30.316 1,73 97,11
Murcia 46.918 1,02 98,17
Navarra 11.040 1,03 97,35
Ourense 4.056 0,93 97,52
Asturias 14.246 0,39 98,55
Palencia 2.480 0,43 97,52
Las Palmas 19.567 1,06 97,76
Pontevedra 19.378 0,81 99,02
Salamanca 4.516 1,24 98,97
Tenerife 18.026 0,99 98,18
Cantabria 9.677 0,77 98,57
Segovia 1.906 1,13 98,42
Sevilla 42.765 1,62 97,55
Soria 1.006 0,69 97,66
Tarragona 13.216 0,95 99,52
Teruel 1.744 0,52 99,56
Toledo 10.759 0,66 98,66
Valencia 48.533 1,04 99,12
Valladolid 6.237 1,12 99,01
Bizkaia 14.227 0,42 98,37
Zamora 2.176 0,96 99,33
Zaragoza 12.700 0,68 96,82
Ceuta 1.312 0,67 98,02
Melilla 774 3,77 94,39

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a 15 días naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a 15 días naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: O cobro de prestacións por desemprego recoñecidas ata o último día hábil de cada mes realízanse o día 10 do mes seguinte ou primeiro día hábil posterior.