TIEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Tiempos medios de tramitación: FEBRERO 2019

Ámbito geográfico Número de procedimientos tramitados Tiempo medio de resolución de expedientes en días naturales % de expedientes resueltos en un tiempo igual o inferior a 15 días naturales
TOTAL NACIONAL 593.172 1,18 98,68
Álava/Araba 3.873 0,44 97,09
Albacete 5.327 0,35 99,09
Alicante/Alacant 21.875 0,81 98,95
Almería 8.872 2,66 99,05
Ávila 1.601 0,75 99,47
Badajoz 15.471 1,36 98,36
Balears, Illes 14.528 1,50 98,81
Barcelona 51.205 0,95 98,79
Burgos 3.289 0,61 99,57
Cáceres 7.338 1,39 98,81
Cádiz 21.942 1,09 99,03
Castellón 8.485 1,25 96,56
Ciudad Real 6.419 0,39 99,29
Córdoba 14.414 1,48 97,82
A Coruña 11.373 0,60 97,79
Cuenca 1.784 0,68 99,09
Girona 7.682 0,86 99,14
Granada 15.922 0,94 99,03
Guadalajara 3.908 0,31 99,61
Gipuzkoa 5.692 0,95 98,50
Huelva 9.461 1,31 99,08
Huesca 1.784 0,71 98,61
Jaén 13.447 0,82 99,21
León 3.948 1,35 98,80
Lleida 3.906 0,38 99,69
Rioja, La  2.965 1,24 98,54
Lugo 2.972 0,58 97,72
Madrid 60.278 2,90 98,76
Málaga 22.664 1,23 98,50
Murcia 34.319 0,86 98,38
Navarra 6.320 0,84 99,24
Ourense 2.821 1,98 98,53
Asturias 12.486 0,61 98,38
Palencia 1.757 0,36 98,51
Las Palmas 16.052 0,89 98,21
Pontevedra 14.536 0,51 99,11
Salamanca 3.411 1,43 99,10
Tenerife 14.864 0,80 98,73
Cantabria 6.927 0,55 98,69
Segovia 1.428 0,86 99,45
Sevilla 34.246 1,36 98,50
Soria 668 0,67 98,44
Tarragona 8.990 0,83 99,65
Teruel 1.098 0,36 99,50
Toledo 8.867 0,65 99,00
Valencia 42.799 1,06 98,49
Valladolid 4.978 0,86 99,24
Bizkaia 10.626 0,43 99,02
Zamora 1.732 0,83 99,20
Zaragoza 10.067 0,61 96,74
Ceuta 992 0,85 98,20
Melilla 763 2,20 98,10

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a 15 días naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a 15 días naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: O cobro de prestacións por desemprego recoñecidas ata o último día hábil de cada mes realízanse o día 10 do mes seguinte ou primeiro día hábil posterior.