Avís legal

A continuació us mostrem tots els aspectes legals que regeixen el domini sepe.es per donar a conèixer el seu concepte, les seves condicions d'ús, els drets d'accés i la política de privadesa.

 • Titularitat

  El domini sepe.es és titularitat del Servei Públic d'Ocupació Estatal (d'ara endavant, SEPE)

  Concepte de web i la seva funció

  La pàgina web www.sepe.es i tots els subdominis i directoris inclosos sota aquesta pàgina (d'ara endavant, anomenats Web), compleixen la funció d'informació general i atenció al ciutadà en els termes del que estableix l'article 4 del Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà, així com la provisió de serveis relacionats amb l'ocupació, la formació i les prestacions d'atur.

  Condicions generals d'ús

  L'ús de la informació i els serveis continguts en aquest web implica l'acceptació de les condicions d'ús següents:

  Utilització de la informació continguda al web.

  El SEPE facilita la consulta lliure i gratuïta de la informació continguda al web i permet la còpia i distribució de pàgines, sempre que se citin la font i la data en què s'ha fet la còpia, no es manipulin ni alterin els continguts, ni s'utilitzi directament amb finalitats comercials.

  Els textos que s'ofereixen al web tenen caràcter merament informatiu, és a dir, no tenen validesa jurídica. Per a finalitats jurídiques, cal consultar els textos publicats als butlletins i diaris oficials.

  L'accés al web, així com l'ús que es pugui fer de la informació que conté, són responsabilitat exclusiva de l'usuari. El SEPE no es responsabilitza de cap conseqüència, dany o perjudici que es puguin derivar d'aquest accés o ús d'informació, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l'aplicació de les disposicions legals a què s'hagi de sotmetre en l'estricte exercici de les seves competències.

  Qualitat de la informació

  El SEPE farà els esforços necessaris per evitar errors i, si n'hi ha, esmenar-los o actualitzar-los com més aviat millor. Tanmateix, no pot garantir que no n'hi hagi ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat, de manera que cal comprovar sempre la vigència o exactitud de la informació anant a les fonts oficials.

  En qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, el SEPE podrà efectuar modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda al seu web o a la seva configuració o presentació.

  Utilització de serveis del web www.sepe.es

  El web www.sepe.es permet la creació de comptes d'usuari per a ciutadans i empreses interessats a utilitzar determinats serveis que s'ofereixen des d'aquest espai.

  L'autenticació es durà a terme per mitjà de DNI electrònic, certificat electrònic reconegut dels admesos per l'Administració General de l'Estat, o bé identificadors d'usuari i contrasenyes subministrades pels serveis públics d'ocupació.

  L'usuari es compromet a aportar informació veraç i lícita en la utilització dels serveis oferts per aquest web, i reconeix que assumeix tota la responsabilitat sobre la informació proporcionada. El SEPE no serà responsable en cap cas dels continguts aportats pels usuaris, tot i que actuarà de manera diligent en l'eliminació de continguts contraris a la llei, la moral i l'ordre públic tan aviat com s'adoni de la seva existència.

  Disponibilitat de la informació i serveis

  El SEPE no pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions i, per tant, no assumeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat del seu servidor. El servidor es podrà desconnectar sense previ avís. Es faran tots els esforços perquè l'impacte per tasques de manteniment sigui el mínim possible. El SEPE no es responsabilitza de cap dany o perjudici sofert per l'usuari que es derivi de l'accés a aquest servidor o de l'ús d'informació o aplicacions que contingui.

  Establiment d'enllaços

  Enllaços del web a altres llocs web

  S'han inclòs al web enllaços a pàgines de llocs web de tercers (“links”), la major part a pàgines d'Internet d'altres administracions públiques, que s'han considerat d'interès per als usuaris. No obstant això, el SEPE no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços de tercers a què es fa referència al web.

  Enllaços des d'altres llocs web al web www.sepe.es

  Els usuaris que vulguin establir un enllaç entre la seva pàgina web i la del SEPE hauran de tenir en compte el següent:
  L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre el SEPE i el propietari de la pàgina web en què s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del SEPE dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que el SEPE ha autoritzat expressament l'enllaç ni que ha supervisat o assumit de cap manera els serveis oferts o posats a disposició a la pàgina web des de la qual s'estableix l'enllaç.

  El SEPE no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'enllaç pugui oferir. L'usuari assumeix la responsabilitat exclusiva sobre les conseqüències, els danys o les accions que es puguin desprendre de l'accés a la pàgina web de l'enllaç.

  La pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al SEPE, excepte els signes que formin part de l'enllaç.

  La pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç no pot incloure informació amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums acceptats de manera general o a l'ordre públic, ni tampoc continguts que infringeixin drets de tercers.

  Cessió de publicacions informatives incloses al web

  El SEPE autoritza la baixada gratuïta de les publicacions informatives incloses al web a l'efecte de la seva reproducció i distribució, tret que s'indiqui el contrari de manera expressa al web.

  El cessionari queda autoritzat a fer, a càrrec seu, les reproduccions dels impresos i les publicacions inclosos al web que consideri convenients, però queda expressament prohibida qualsevol alteració o manipulació.

  Les reproduccions de les publicacions informatives efectuades pels cessionaris no poden incloure cap tipus de publicitat, tot i que es podrà estampar en aquestes reproduccions l'anagrama i denominació empresarial. Necessàriament hi ha de constar el text següent: “Publicació informativa cedida gratuïtament pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)”.

  El cessionari farà la distribució del manual, imprès o publicació de manera gratuïta.

  Propietat intel·lectual

  Els drets de propietat intel·lectual d'aquest web, el seu disseny gràfic i els codis que conté són titularitat del SEPE, llevat que s'indiqui una titularitat diferent.

  La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del SEPE o de qui en sigui titular.

  Igualment, totes les marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al web estan protegits per llei.

  La utilització no autoritzada de la informació continguda al web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial del SEPE poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que es derivin d'aquest exercici.

  Política de privacitat - Protecció de dades de caràcter personal.

  Responsable del tractament

  El Servei Públic d'Ocupació Estatal (en endavant, SEPE) amb domicili al carrer Condesa de Venadito n.9 28027 - Madrid és el titular d’aquest Portal Web i el Responsable del Tractament de les vostres dades, en els termes del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

  Finalitat i Legitimitat del tractament

  El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, principalment, a través del Reial decret 1383/2008, de l'1 d'agost, pel qual s'aprova l'estructura orgànica i de participació institucional del Servei Públic d'Ocupació Estatal en el marc del Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà.

  Els terminis de conservació de les vostres dades personals quedaran fixats en funció de la normativa aplicable al cas particular i, en tot cas, segons la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

  Exercici de Drets

  Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió (dret a l'oblit), limitació del tractament, portabilitat de dades, oposició, decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils), reconeguts en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, mitjançant notificació escrita al RESPONSABLE DEL TRACTAMENT, identificant-vos amb DNI, Passaport o Targeta de Residència. L'escrit per a l'exercici d'aquests drets s’haurà d’enviar a la Subdirecció General d'Estadística i Informació del SEPE amb domicili al carrer Condesa de Venadito n.9 28027 - Madrid.

  Tanmateix, l'interessat tindrà dret a sol•licitar al RESPONSABLE DEL TRACTAMENT la retirada del consentiment en qualsevol moment. Aquest dret no perjudicarà la legitimitat del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. De la mateixa manera, l'interessat podrà reclamar davant l'Autoritat de Control de qualsevol Estat de la UE, quan consideri que s'han vulnerat les seves dades personals.

  Informació tècnica imprescindible

  El SEPE recollirà la mínima informació tècnica imprescindible per oferir un bon servei a través d'aquest web. En concret, quan l'usuari es connecta al web, el SEPE analitza exclusivament el tipus de navegador utilitzat i la seva versió amb l'objectiu de seleccionar el full d'estil més adequat i que la visualització del web sigui correcta, així com l'idioma i el joc de caràcters del seu navegador amb el mateix motiu, com, per exemple, per a la correcta visualització de caràcters accentuats.

  El SEPE pot utilitzar galetes per emmagatzemar informació de personalització d'usuaris. En qualsevol cas, si l'usuari del web sepe.es no vol acceptar la gravació de les galetes al seu ordinador, també pot navegar pel web sense cap mena de restricció.

  Recollida de dades estadístiques

  La utilització de galetes de visita es pot fer servir amb finalitats estadístiques (en concret, conèixer el nombre de “visitants únics” que accedeixen al web) sense emmagatzemar més informació que un número de 128 bits generat aleatòriament.

  Amb la finalitat d'oferir-vos el millor servei a través d'aquest web, i amb la finalitat de facilitar-ne l'ús, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants del web i la seva freqüència d'utilització.

  Amb aquesta informació s'analitza la freqüència d'ús del web del SEPE a partir de les dades de connexió i les seccions més visitades.

  Enllaços amb altres pàgines.

  Aquesta política de privadesa només és aplicable al web del SEPE, i no es garanteix en els accessos a través d'enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d'aquest lloc amb altres webs.