Atención telefónica.

Novas horas de servizo telefónico:

Á cidadanía: 901 119 999 | Teléfono fixo provincial

 • Localizador de oficinas Servizo 24 horas
 • Solicitude de certificados de prestacións. Horario de luns a venres de 8:00 a 14:00
 • Servizo de prestacións. Horario de luns a venres de 9:00 a 14:00
 • Información sobre o teu primeiro traballo Eures ou o recoñecemento oficial da experiencia profesional. Horario de luns a venres de 8:00 a 14:00
 • Axuda para navegar ou realizar trámites na web. Horario de luns a venres de 8:00 a 14:00
 • Garantía Xuvenil: Se estás en España: 060. Se estás no estranxeiro +34 902 887 060. Horario de luns a venres de 9:00 a 19:00

Ás empresas: 901 010 121 | Teléfono fixo provincial

 • Servizo certific@2. Comunicación previa dos datos de ERE establecida na Orde ESS/982/2013. Horario de luns a venres de 8:00 a 14:00
 • Servizo certific@2. Outros servizos para o envío de certificados de empresa, períodos de actividade dos fixos descontinuos, suspensións de contratos ou reducións de xornada e altas de EREs. Horario de luns a venres de 9:00 a 14:00
 • Servizo contrat@ para a comunicación de contratos pola internet. Horario de luns a venres de 9:00 a 14:00
 • Información sobre o recoñecemento oficial da experiencia profesional. Horario de luns a venres de 8:00 a 14:00
 • Altas de empresas, publicar ofertas e busca de profesionais. Horario de luns a venres de 8:00 a 14:00
 • Axuda para navegar ou realizar trámites na web. Horario de luns a venres de 8:00 a 14:00
 • Garantía Xuvenil: Se estás en España: 060. Se estás no estranxeiro +34 902 887 060. Horario de luns a venres de 9:00 a 19:00

Teléfono: 901 010 990 para servizos empresas ficheiros XML

 • Horario de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas

Teléfono 901 010 210 cita previa | Teléfono fixo provincial

AVISO: As chamadas a números 901 teñen custo compartido; o prezo varía se se realizan dende un teléfono fixo ou móbil e depende do operador dende o que se efectúen. As chamadas a un número xeográfico provincial teñen o custo dunha chamada local ou dunha tarifa plana no caso de que se teña contratado este servizo. Se ten dúbidas respecto á súa tarifa, contacte co seu operador de telefonía.