Enpresa-ziurtagiriak

Zerbitzu honen bitartez, enpresek, Internet bidez, lan-harremana eteteagatiko edo amaitzeagatiko amaieren enpresa-ziurtagiriak igorri ditzakete.

Dena dela, beren lan-harremana amaitu behar duten langileei enpresek jakinaraz diezaiekete Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 901 119 999 telefono-zenbakian informazioa jaso dezaketela, prestazioentzako eskubide posibleari eta aurkeztu beharreko dokumentazioari buruzkoa, halaxe biderapena bizkortzeko.

Zertan datza?

Lan-harremana uztean amaiera-ziurtagiriak Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari (SEPE) jakinarazteko aukera Interneta duten enpresei eskaintzean datza.

Jakinarazpen hau hainbat bitartekoren bidez burutu daiteke:

1. XML teknologiaren aplikazioaren bidez. Teknologia hau erabilita, amaiera-ziurtagiriak SEPEri bidaltzeko bi era ditugu:

 • XML fitxategien tratamenduaren bidez; haren igorpena eskuz egin behar da. Erabiltzailearen esku-hartzea behar du, XML fitxategia sortzen denean hautatzeko eta SEPEra igortzeko.
 • XML fitxategien tratamenduaren bidez; haren igorpena web-zerbitzuen erabileraren bidez automatizatuta dago. Arretarik gabeko ataza da, ez baitu erabiltzailearen esku-hartzerik behar.

Teknologia horren bitartez, kotizazio-kontu bakarra duten enpresek nahiz kotizazio-kontu bat baino gehiago dutenek burutu dezakete amaiera-ziurtagirien jakinarazpena.

2. Web-inprimaki batean amaiera-ziurtagirien datuak on line sartuta.

Nola funtzionatzen du zerbitzuak?

Certific@2 aplikazioa erabiltzeko, erabiltzaileek baimena izan behar dute Enplegu Zerbitzu Publikoei datuak telematikoki bidaltzeko, aurretiaz lortutako Contrat@ aplikazioan ezarritakoaren arabera, edo erakunde ziurtagiri-emaileren batek luzatutako sinadura elektronikoaren baimena.

Zerbitzuak desberdin funtzionatzen du amaiera-ziurtagirien jakinarazpena egiteko aukeratutako bidearen arabera:

1. XML teknologia erabiltzea erabakitzen duten enpresentzat.

SEPEra amaiera-ziurtagiriak bidaltzeko teknologia hau erabiltzen duten bi sistemetako edozeinetarako, enpresek XML fitxategiak sortu beharko dituzte, Erakunde honek argitaratutako eskema bakarraren arabera. Eskema horretan, enpresek igorri behar dituzten jakinarazpen fitxategien egitura zehazten da.

Bi zerbitzuen funtzionamenduari buruzko ezaugarri nagusiak:

 • Certifica@ aplikazioan sartuta bidalitako XML fitxategientzat, hau da, eskuz bidalitakoentzat, bi kontrol-maila burutuko dira:
  • Formatuaren kontrola. Denbora errealean burutzen da, fitxategia igortzen den une berean. Errorea aurkitzen den kasuan, horixe zehaztuko da eta fitxategia ez da SEPEn bere prozesamendurako igorriko. Bestela, fitxategia SEPEri igorriko zaio, prozesatzeko.
  • Gainontzeko kontrolak. Fitxategia SEPEra igorri denean burutuko da. Bigarren kontrol-maila honen emaitza gisa, posta elektroniko bat bidaliko da, prozesuaren azken emaitzaren gainean jakinarazteko: zuzen prozesatua edo ukatua; azken kasu horretan aurkitutako erroreak erantsiko dira.
   Gainera, igorpen bakoitzean 10 XML fitxategi erantsi daitezke.
 • Web zerbitzuez baliatuta igorritako XML formatuko informaziorako, arretarik gabeko zerbitzua denez, beharrezkoak diren informatika-egokitzapenak burutu beharko ditu enpresak, kudeaketa honi laguntzeko.

  Erabiltzeko eskuragarri dauden bi zerbitzu biltzen dira atal honetan:
  • Datuen jakinarazpenerako web-zerbitzua; horren bidez, XML fitxategiak igortzen dira. Igorpenari erantzuteko, SEPEk enpresari zenbaki bat emango eta bidaliko dio; zenbaki horrek egindako igorpena identifikatuko du.
  • Datuak kontsultatzeko web-zerbitzua. Aurretik jasotako igorpenaren identifikatzailean oinarrituta, zerbitzu hau erabil daiteke, XML formatuan jakinarazitako informazioa zein egoeratan dagoen ezagutzeko (jasota edo prozesuan); dagoeneko prozesatuta badago, prozesuaren azkeneko emaitza jasoko da, XML formatuan: zuzen prozesatua edo ukatua; azken kasu horretan aurkitutako erroreak erantsiko dira.

Aipatutako edozein zerbitzuren bitartez igorritako XML fitxategietan dauden langileak, kotizazio-kontu bakarreko enpresakoak izan daitezke, edo kotizazio-kontu bat baino gehiagoko enpresakoak.

2. Web-inprimaki baten bidez datuak sartzeko aukera hautatzen duten enpresentzat.

Amaiera-ziurtagiria osatzen duten datu bakoitza sartzea suposatzen du aukera honen hautaketak, paperean inprimakia betetzen den antzera, ondoko ezaugarriekin:

 • Ziurtagiria Certific@2-ren datu-baseetan grabatuko da berehala, bertako datuak behar bezala bete bezain pronto.
 • Inprimatzeko bertsioa sortuko da PDF formatuan.
 • Balio posible guztiak izango dira zenbait eremutan (kontratu-mota, lanbidea, eteteko/amaitzeko zergatia...); hartara, existitzen ez diren balioak jakinaraztea saihestuko da.
 • Kontrol logikoak eta baldintzazkoak data-eremutan (enpresako alta-data, etete/amaiera-data, kotizazio-data...); hartara, okerreko datak jakinaraztea saihestuko da.
 • Derrigorrezko datuen kontrola (ordezkariaren identifikazioa, kotizazio-taldea, enpresako alta-data...), eta eremu ezberdinen arteko kontrol gurutzatuak (etete/amaieraren zergatia eta EEEaren zenbakia...); hartara, beharrezkoak diren datuak ez jakinaraztea saihestuko da.
 • Kotizazio-zenbatekoen kontrola, ezarritako gehiengoez mugatuta baitaude.
 • Sistemak emandako enpresaren eta langilearen datuak (izen-abizenak eta Gizarte Segurantzaren afiliazio-zenbakia), kotizazio-kontuaren eta langilearen IFZ/AIZren identifikazioan oinarrituta.
 • Paperezko inprimakiaren atzealdean dagoen informazioa kontsultatzeko aukera (Araudia, betetzeko jarraibideak eta Datuen Babeserako Legea), inprimakian dauden laguntza-botoien bitartez.

Zein dira onurak?

Enpresa-ziurtagirien igorpen telematikorako zerbitzu hau baliagarria da enpresentzat, SEPEri dokumentazio hau emateko prozesua bizkortzen, errazten eta automatizatzen baitu, eta papereko formatuan langileari ematea ordezten duelako.

Lan-harremanaren amaierako enpresa-ziurtagiria ezinbesteko dokumentua da langabeziagatiko prestazioen onarpenerako; beraz, garrantzitsua da Enplegu Zerbitzu Publikoari dokumentazio hori ematea, langileak bulegora joan beharrik gabe.

Zerbitzu horrek, enpresekin lankidetzan, administrazio elektronikoa sustatzeko helburua lortzen laguntzen du.

Zerbitzuaren erabilgarritasunari dagokionez (XML fitxategia, web-zerbitzua, web-inprimakia), sistemari esker, amaiera-ziurtagirien igorpenak eguneko 24 orduetan egin daitezke, urteko 365 egunetan.

Gainera, hauxe nabarmendu beharra dago igorpen-prozesuaren automatizazioan: web-zerbitzuaren aplikazioak nahiz web-inprimakiaren erabileraren independentzia teknologikoak eragiten duten pausoa, ez baitu ezagutza berezirik behar, ezta enpresen garapen informatikorik ere; Internet-konexioa izatea da baldintza bakarra.

Dokumentazio