Teleprestakuntza

Teleprestakuntza modalitateari esker, enplegurako lanbide-heziketa eskain daiteke, helburu honekin Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak kudeatzen duen Katalogoan barne hartutako prestakuntza-espezialitateetan.

Teleprestakuntza eskaintzen duten prestakuntza-erakundeek baldintza hauek bete behar dituzte:

 • Egiaztagiria izatea modalitate horren bidez eskainiko diren profesionaltasun-ziurtagiriko prestakuntza-espezialitate bakoitzean, edo gainerakoetarako izen-ematea.
 • Eskaintzen duten edozein prestakuntza-jardueraren hasiera jakinaraztea eta, profesionaltasun-ziurtagiri bat lortzera bideratuta dauden eta publikoak ez diren funtsekin finantzatuta daudenen kasuan, gainera, hura eskaintzeko berariazko baimena izatea.
 • Arauek ezarritako eskakizun tekniko-pedagogiko eta teknologikoekin eta espazioen, instalazioen, ekipamenduen eta giza-baliabideen ingurukoekin bat datozen prestakuntza-jarduerak eskaintzea, baita ikasleen parte-hartzea, ikaskuntza eta ebaluazioa erraztea eta horien erantzunkide izatea ere.
 • Prestakuntza-erakundeen egiaztapena eta inskripzioa

  Prestakuntza Espezialitateen Katalogoko espezialitateren bat irakasteko, prestakuntza-erakundeek hurrengo baldintza hauek bete behar dituzte:

  • Profesionaltasun-ziurtagiriaren prestakuntza-espezialitateen esparruko Prestakuntza Erakundeen Estatuko Erregistroan akreditatuta egotea.
  • Gainerako prestakuntza-espezialitateetarako Prestakuntza Erakundeen Estatuko Erregistroan inskribatuta egotea.

  Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari egiaztagiria eskatzeko, prestakuntza-erakundeek eskaera bat bete eta aurkeztu beharko dute, elektronikoki, erakunde honen egoitza elektronikoaren bidez.

  Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren bitartez izena emateko, prestakuntza-erakundeek Erantzukizunpeko Aitorpena bete eta aurkeztu behar dute, bide elektronikoak erabiliz, erakunde honen egoitza elektronikoaren bidez. Eta bide horretatik beretik aurkeztu beharko dute ere izena emateko Erantzukizunpeko Aitorpena.

  Egiaztatu zure gailuak gutxieneko baldintzak betetzen dituen zerbitzu elektronikoa erabili ahal izateko.

  Interesdunek eta haien izenean jarduten duten pertsonek (ahaldunek, ordezkariek...) aurkeztu ahalko dituzte agiri horiek; azken horien kasuan, hirugarrenak ordezkatzeko gaituta badaude eta ordezkaritza hori eskubidez baliozkoa den eta froga fidagarria erakusten duen bideren bat erabiliz egiaztatzen badute, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 32 artikuluak xedatzen duenarekin bat etorriz.

  Agiriak aurkezteko, ezinbestekoa da NAN elektronikoa edo Administrazio Publikoek onartutako ziurtagiri elektronikoa indarrean izatea. Halaber, kasu bakoitzean beharrezkoak diren dokumentuak ere aurkeztu beharko dira.

  Izapidetu ostean, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren erregistro elektronikoak automatikoki igorriko du elektronikoki sinatutako frogagiria, eta informazio hau erakutsiko du: aurkezpen-data eta -ordua, erregistro-zenbakia, prozedura ebazteko eta jakinarazteko araudiak xedatzen duen gehienezko epea (hala badagokio) eta administrazioaren isiltasunaren ondorioak. Frogagiri horrek Administrazioak epea kontatu ahal izateko balioko du, eta ez du esan nahi onartuko denik azaroaren 6ko 1671/2009 Errege Dekretuaren 29.1 artikuluak xedatzen dituen baztertze baldintzen bat gertatuko balitz.

  Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak interesdunen eskubideei eragiten dieten ebazpenak eta ekintza administratiboak jakinaraziko dizkie haiek horretarako eskaeran zehaztutako lekuan, azaroaren 26ko 30/1992 Legeak xedatzen duenarekin bat etorriz.

   Profesionaltasun-ziurtagiriei lotutako prestakuntza-jardueren baimena

   Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak teleprestakuntza eskaintzeko baimendu dituen enpresek eta prestakuntza-zentroek, prestakuntza-jarduerak eskaini ahal izango dituzte, publikoak ez diren funtsekin finantzatuak, ziurtatuta dituzten profesionaltasun-ziurtagirien gainean, gai honen inguruan legediak ezartzen dituen baldintzak betez, besteak beste honako hauek:

   • Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak ekimen pribatu bidez eskainiko diren prestakuntza-jarduerak baimendu izana eta horiek hasten direla jakinaraztea, denbora nahikoarekin haiek hasi aurretik.
   • Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak prestakuntza-jarduera hauen gainean burutzen dituen segimendurako eta kontrolerako jarduerak eta kalitate-auditoretzak onartzea.
   • Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari baliozkotzeko prozesuko dokumentuak bidaltzea, eta epe barruan profesionaltasun-ziurtagiria igortzearen arduraduna den Administrazio eskudunari entregatzea.

   Teleprestakuntzaren kasuan, baimentzeko eskaerak eta prestakuntza-jardueraren hasieraren jakinarazpenak bide elektronikoz aurkeztu eta izapidetuko dira.

   Interesdunek baimen-eskaera edo hasieraren jakinarazpena bete eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren egoitza elektronikoan aurkeztu beharko dute, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren Zuzendaritza Nagusiko titularrari zuzenduz. Egiaztatu zure ekipoak oinarrizko baldintzak betetzen dituela erregistro elektronikoaren zerbitzua erabili ahal izateko.

   Interesdunek eta haien izenean jarduten duten pertsonek (ahaldunek, ordezkariek...) aurkeztu ahalko dute baimentzeko eskaera eta prestakuntza-jardueraren hasieraren jakinarazpena; azken horien kasuan, hirugarrenak ordezkatzeko gaituta badaude eta ordezkaritza hori eskubidez baliozkoa den eta froga fidagarria erakusten duen bideren bat erabiliz akreditatzen badute, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 32 artikuluak xedatzen duenarekin bat etorriz.

   Baimentzeko eskaera eta prestakuntza-jardueraren hasieraren jakinarazpena aurkezteko, nahitaez NAN elektronikoa edo ziurtagiri digitala izan behar da, baliozkoa eta Administrazio Publikoek onartua, eta kasu bakoitzean eskatzen diren dokumentuei gehituko zaio.

   Izapidetu ostean, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren erregistro elektronikoak automatikoki igorriko du elektronikoki sinatutako frogagiria, eta informazio hau erakutsiko du: aurkezpen-data eta -ordua, erregistro-zenbakia, eskatutako baimena ebatzi eta jakinarazteko araudiak xedatzen duen gehienezko epea eta isiltasun administratiboaren ondorioak.

   Frogagiri horrek Administrazioak epea kontatu ahal izateko balioko du, eta ez du esan nahiko onartuta dagoela azaroaren 6ko 1671/2009 Errege Dekretuaren 29.1 artikuluak xedatzen dituen baztertze baldintzen bat gertatuko balitz.

   Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak interesdunen eskubideei eragiten dieten ebazpenak eta ekintza administratiboak jakinaraziko dizkie haiek horretarako eskaeran zehaztutako lekuan, azaroaren 26ko 30/1992 Legeak xedatzen duenarekin bat etorriz.

  Dokumentazio