Erkidegoko programak eta ekimenak

Prestakuntza Iraunkorreko Programa (PPA) berria ezartzen duen Erabakia Europako Parlamentuko eta Kontseiluko Presidenteek sinatu zuten azaroaren 15ean, eta azaroaren 24an Aldizkari Ofizialean argitaratu zen. Indarrean jarri zen 2006ko abenduaren 14an. Leonardo da Vinci, Sócrates eta Tempos II programa ohien ordezkoa da honako hau, haiek 2006an iraungi baitziren.

Programa berriarekin, prestakuntza iraunkorraren bidez, Europa ezagutzaren gizarte aurreratu bat izan dadin lagundu nahi da; garapen ekonomiko iraunkorrarekin; enplegu gehiagorekin eta hobeekin; eta gizarte-kohesio gehiagorekin. Europako lanbide-heziketaren sistema ezberdinen arteko interakzioa, lankidetza eta higimena bultzatzea ere bilatzen du, mundu-mailan hauek kalitatezko erreferente bihur daitezen.

Prestakuntza Iraunkorreko Programak lau sektore-programa biltzen ditu: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci eta Grundtvig zeharkako programa batekin osatuko dira; eta azkenik, Jean Monnet programa.

 • Comenius programa

  Prestakuntza Iraunkorreko Programaren barruan, Comenius programak erantzuna emango die eskolaurreko eta eskolako hezkuntzan, bigarren hezkuntzako bigarren ziklo amaierara arte, parte hartzen duten guztien irakaskuntza eta ikaskuntza beharrei, baita aipatu hezkuntza ematen duten zentro eta erakunde guztiek dituztenei ere.

  Erasmus programa

  Prestakuntza Iraunkorreko Programaren barruan, Erasmus programak erantzuna emango die goi-hezkuntza formalean eta hirugarren mailako lanbide-hezkuntza eta lanbide-heziketan parte hartzen duten guztien irakaskuntza eta ikaskuntza beharrei, edozein dela era karreraren edo prestakuntzaren iraupena, doktoretza-ikasketak barne, baita aipatu hezkuntza eta prestakuntza ematen duten zentro eta erakunde guztiek dituztenei ere.

  Leonardo da Vinci programa

  Prestakuntza Iraunkorreko Programaren barruan, Leonardo da Vinci programak erantzuna emango die lanbide-hezkuntzan eta lanbide-heziketan, hirugarren maila ematen ez denetan, parte hartzen duten guztien irakaskuntza eta ikaskuntza beharrei, baita aipatu hezkuntza eta prestakuntza ematen duten zentro eta erakunde guztiek dituztenei ere.

  Programan hainbat aldaketa aurreikusi dira. Prestakuntzan dabiltzan pertsonentzako leku gehiago egongo dira, hots, programa amaitzerakoan 80.000 ikasle izango dira urtean, orain dauden 45.000 ikasleren aldean; antzeko gorakada ere aurreikusi da prestatzaileen mugikortasunean. Berriztapenaren transferentziaren alde askotako proiektu berriek antzinako proiektuak ordeztuko dituzte; hauen kudeaketa agentzia nazionalen esku dago bere osotasunean.

  Berriztapenaren eta jardunbide egokien garapenerako proiektuak ere biltzen dira, beste proiektuetan eta ikasketaren beste edozein eremutan lortutako metodo eta emaitzen erabilera zuzena egin dadin.

  Programa berrian Leonardo sareak sortu dira Europako interes komuneko gaien inguruan, Erasmus gai-sareen antzekoak. Gauzak horrela, elkarteentzako Leonardo ekintza berri bat egongo da, prestatzaileen artean esperientziak trukatzea sustatzeko, baina ez du finantzaziorik jasoko 2008ra arte. Eta azkenik, lagundutako proiektu eta neurrietako jarduerekin jarraituko da.

  Grundtvig programa

  Prestakuntza Iraunkorreko Programaren barruan, Grundtvig programak erantzuna emango die helduen hezkuntza modu guztietan parte hartzen duten guztien irakaskuntza eta ikaskuntza beharrei, baita aipatu hezkuntza ematen duten zentroek eta erakundeek dituztenei ere.

  Zeharkako programa

  Zeharkako programan, funtsezko lau jarduera izango dira:

  a) lankidetza politikoa eta berrikuntza prestakuntza iraunkorrean.

  b) hizkuntzen ikaskuntza sustatzea.

  c) IKTetan oinarritutako eduki, zerbitzu, pedagogia eta praktika berritzaileak garatzea prestakuntza iraunkorrean.

  d) programaren eta antzeko aurreko programen babesean diru-laguntzak jasotzen dituzten jardueren emaitzak zabaldu eta aprobetxatzea, baita praktika onak trukatzea ere.

  Jean Monnet programa

  Jean Monnet programak zentroei eta Europan gizarteratzearen inguruko jarduerei laguntza emango die. Funtsezko hiru jarduera izango dira:

  a) Jean Monnet ekintza.

  b) funtzionamendurako diru-laguntzak, Europan gizarteratzeari buruzko gaiak lantzen dituzten zentro bereziei laguntzeko.

  c) funtzionamendurako diru-laguntzak, Europako beste zentro eta elkarteei hezkuntzan eta prestakuntzan laguntzeko.

Dokumentazio