ReferNet España

CEDEFOP                                          Refernet

ReferNet Cedefop-ek , lanbide-heziketaren Garapenerako Europako Zentroak, 2002. urtean sortutako sarea da. Helburua lanbide-heziketaren arloan dagoen gero eta informazio-eskaera handiagoari erantzutea da, baita Europar Batasuneko, Islandiako eta Norvegiako Estatu Kideen lanbide-heziketaren politiken azterketa eta alderatzea erraztea ere. Sistema egituratua, deszentralizatua eta elkar konektatuta du, informazioa biltzeko, jarraitzeko eta zabaltzeko. Lanbide-heziketako sistema nazionalei buruzko datuak ematen ditu, erakunde garrantzitsuek arlo horretan dituzten ezagutza teknikoei esker.

Herrialde kide bakoitzeko partzuergo nazionaletan datza ReferNeten egitura; bertan, horietako bakoitza koordinazio-erakunde batek eta herrialde bakoitzean lanbide-heziketako jardueretan parte hartzen duten antolakundeek osatzen dute.

 • Informazio orokorra

  Sarearen eginkizunak

  • Europako lanbide-heziketako sistemei buruzko txosten eguneratuak egitea, bilakaera eta lanbide-prestakuntzarekin eta lan-merkatuarekin zerikusia duten bestelako gaiak.
   • Datuak eta aldizkako informazioa biltzea eta aurkeztea lanbide-heziketari lotutako gaiei eta ekintzei buruz, Cedefop-ek eta Europako erakundeek Europako LHri buruz egiten dituzten analisi konparatiboetarako.
   • Cedefop-en lanbide-heziketako sistemei buruzko argitalpenetako edukien garapena .
  • Prestatu interes publikoko gaiei eta albiste nazionalei buruzko artikuluak eta konkretuki herrialde bakoitzeko lanbide-heziketarekin eta lan-merkatuarekin zerikusia dutenak.
  • Datu-base bibliografikoa prestatu lanbide-heziketako gaietan:
  • Lanbide-heziketarekin zerikusia duten informazioa eta ekitaldiak hedatzea Europan:
   • Cedefop-en Informazio Buletina eta Ohar laburrak hainbat hizkuntzatan. Cedefop-ek, gainera, posta elektronikoko alerta-zerbitzu batera harpidetzeko aukera ere ematen du, Estatu Kideek, Norvegiak eta Islandiak LHren arloan egiten dituzten argitalpenetan egunean egoteko.
   • Sareko herrialde kideetan, hezkuntzaren eta lanbide-heziketaren esparruan egiten diren ekitaldiak .
  • Hiritarren eta Europako lanbide-heziketan interesa dutenen artean lanbide-heziketako ekintzak jakinaraztea.

  Sarearen Hamargarren Urteurrena ospatzeko egindako bideo promozionala

  Sarearen koordinazioa

  ReferNeten lana Cedefop-en bidez koordinatzen da, parte hartzen duen Estatu bakoitzeko erakundeekin. Urtero lan-planak egiten ditu, Cedefop-ek eta parte hartzen duen herrialde bakoitzaren Sareko erakunde koordinatzailearen artean egindako akordioaren arabera.

  Informazio gehiago: refer@cedefop.europa.eu

  Twitter: @Cedefop

  Espainian, ReferNet, 2016-2019 aldian Enpleguko Prestakuntzarako Estatuko Fundazioan oinarritzen da.

  Informazio gehiago: refernet@fundae.es  

  Web orria: www.refernet.es

  Twitter: @Refernet_es 

  Jarduerak eta ekitaldiak

  ReferNetek lanbide-heziketari buruzko informazioa eman eta eguneratzen du. Informazio hori, Cedefop-ek proposatutako zenbait euskarri edo informazio-baliabidetara egokitzen da. Horri esker, Europako sarea osatzen duten herrialdeen lanbide-heziketako sistemak aldera eta azter daitezke.

  ReferNet-Españaren jarduerak, urtero, SEPEk eta CEDEFOPek adostutako lan-planen barruan garatzen dira:

  • LHren eta Brujasko Adierazpeneko konpromisoen ildoan emandako aurrerapausoen inguruan informazioa bildu eta Cedefop-i bidaltzea, baita Espainiako lanbide-heziketaren inguruan egindako azken ikerketak ere. Batasuneko Estatu kide ezberdinen txostenetan oinarrituta, Cedefop-ek gai interesgarriei buruzko txosten konparatiboak argitaratuko ditu, esaterako, lanbide-heziketaren onurei, lan-merkaturako trantsizioari edo lotutako beste gai batzuei buruzkoak.
  • “VET in Europe: country report” izeneko Cedefop-en Herrialdearen txostena egitea, hezkuntzaren eta lanbide-heziketaren sistema deskribatuz, aspektu jakin batzuei buruzko informazioa oinarri: LHren politikaren bilakaera, prestakuntzen eta lanbide-heziketaren programaren diseinua, eta LHarekin lotutako Cedefop-en beste txosten eta argitalpenena.
  • Cedefop-en datu-base bibliografikoaren garapena sustatzea lanbide-prestakuntzaren eremuan Espainian argitaratutako materialaren hautaketa eta indexatzearen bitartez, bereziki monografietan, artikuluetan, ikerketa-txostenetan, dokumentu elektronikoetan, guneetan eta abarrekoetan arreta jarrita.
  • Cedefop-en lehiaketa publikoak, lan-aukerak eta informazioa zabaltzea lanbide-heziketaren eta lanaren arloan.
  • Europako sareko eta Partzuergo nazionaleko kideen LHri buruzko ekitaldiak hedatzea Espainian eta Europar Batasunean.
  • Eurydice-ren unitate nazionalarekin elkarlanean aritzea, Eurypediak (European Encyclopedia on National Education Systems) Espainiako hezkuntza eta lanbide-heziketako sistemaren egiturari buruz emandako informazioaren inguruan.

   

   

  Dokumentuak

  CEDEFOPen aldizkako argitalpenak

  Refer España Sarearen argitalpenak
  Dokumentuaren izenburua Deskargatu Formatua Tamaina Data
  Berrikuntza hezkuntzan eta LHn: Espainia (ingeleseko bertsioa) deskargaren ikonoa [Pdf] E/E 2015
  Lanbide-heziketa Europan: Estatu-mailako txostena: Espainia 2014 (ingelesezko bertsioa) deskargaren ikonoa [Pdf] E/E 2015
  Begirada Europako 30 herrialdeetako LHra (Spotlight on VET-Conmemorativa) (ingelesezko bertsioa) deskargaren ikonoa [Pdf] 8 Mb 2015
  Begirada LHra (Spotlight on VET): Espainia 2013/14 (gaztelaniazko eta ingelesezko bertsioak) deskargaren ikonoa deskargaren ikonoa [Pdf] 9 Mb 2015
  Lanbide-heziketa Europan: Estatu-mailako txostena: Espainia 2013 (ingelesezko bertsioa) deskargaren ikonoa [Pdf] E/E 2014
  Lanbide-heziketa Europan: Estatu-mailako txostena: Espainia 2012 (gaztelaniazko eta ingelesezko bertsioak) deskargaren ikonoa deskargaren ikonoa [Pdf] E/E 2012
  (Espainiako hezkuntzako eta lanbide-heziketako sistemari buruzko txosten nazionalak: 2006tik 2011ra arte) deskargaren ikonoa   E/E E/E
  Hezkuntza eta lanbide-heziketaren azterketaren 2009ko txosten nazionala. (gaztelaniazko eta ingelesezko bertsioak) deskargaren ikonoa deskargaren ikonoa [Pdf] 1,0 Mb 2010
  Espainiako hezkuntza eta lanbide-heziketari buruzko politikaren txostena, 2002/2010: lanbide-heziketan emandako aurrerapausoak Kopenhageko prozesuaren esparruan (gaztelaniazko eta ingelesezko bertsioak) deskargaren ikonoa deskargaren ikonoa [Pdf] 1,4 Mb 2010
  Espainiako hezkuntza eta lanbide-heziketaren politikari buruzko txostenaren aurreko bertsioak deskargaren ikonoa   E/E E/E
  Gaitasunak eta eskumenak garatzea eta Espainiako pedagogia berritzailea (gaztelaniazko eta ingelesezko bertsioak) deskargaren ikonoa deskargaren ikonoa [Pdf] 262 Kb 2008
  Lanbide-heziketa Espainian: Entitate-esparrua - prestakuntza-eskaintza. (gaztelaniazko eta ingelesezko bertsioak) deskargaren ikonoa deskargaren ikonoa [Pdf] 466 Kb 2006
  Espainian hasierako lanbide-heziketari buruzko txostena. (gaztelaniazko eta ingelesezko bertsioak) deskargaren ikonoa deskargaren ikonoa [Pdf] 491 Kb 2005
  Ikasketaren metaketa, emanaldia eta baliozkotzea. (gaztelaniazko eta ingelesezko bertsioak) deskargaren ikonoa deskargaren ikonoa [Pdf] 258 Kb 2006
  Espainian etengabeko lanbide-heziketari buruzko txostena. (gaztelaniazko eta ingelesezko bertsioak) deskargaren ikonoa deskargaren ikonoa [Pdf] 510 Kb 2005
  Espainian lanbide-heziketaren finantzaketari buruzko txostena. (gaztelaniazko eta ingelesezko bertsioak) deskargaren ikonoa [Pdf] 836 Kb 2005
  Europako Oinarrizko Dokumentuak
  Dokumentuaren izenburua Deskargatu Formatua Tamaina Data
  Batzordearen jakinarazpena Europako Parlamenturako, Batzorderako, Europako Ekonomia eta Gizarte Batzorderako eta Eskualdeen Batzorderako. Hezkuntzaren kontzeptu berria: gaitasunetan inbertitzea emaitza sozioekonomiko hobeak lortzeko deskargaren ikonoa [Pdf] 263 Kb E/E
  Kontseiluak ikaskuntza ez-formala eta informala baliozkotzeari buruz egindako gomendio-proposamena - COM (2012) 485 amaiera deskargaren ikonoa deskargaren ikonoa [Pdf] 120 Kb E/E
  Liburu Berdea: lanbide-prestakuntzei buruzko Zuzentaraua modernizatzea - COM (2011) 367 amaiera deskargaren ikonoa [Pdf] 174 Kb E/E
  Hezkuntza eta lanbide-heziketaren arloko Europako lankidetza indartuari buruzko Brujasko jakinarazpena, 2011-2020 aldirako. deskargaren ikonoa [Pdf] 1,2 Mb E/E
  Prestakuntza eta enplegu berrien agenda: Europaren ekarpena enplegu betea lortzeko - COM (2010) 682 deskargaren ikonoa [Pdf] 119 Kb E/E
  Europako Batzordearen jakinarazpena, 2020: hazkuntza zentzudun, iraunkor eta bateratzailerako estrategia - COM (2010)2020 deskargaren ikonoa [Pdf] 846 Kb E/E
  Hezkuntza eta prestakuntzarako sistemen egiturak Europan: Espainia. 2009/2010 edizioa deskargaren ikonoa [Pdf] 745 Kb E/E
  2008ko hezkuntzan eta lanbide-heziketan sendotutako Europako lankidetzari buruzko Bordeleko jakinarazpena deskargaren ikonoa deskargaren ikonoa deskargaren ikonoa [Pdf] 262 Kb E/E
  Kopenhageko Aitorpena deskargaren ikonoa [Pdf] 73 Kb E/E
  2004ko abenduaren 15eko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2241/2004/CE Erabakia, prestakuntzen eta gaitasunen gardentasunerako erkidegoko eremu bakarrari buruzkoa (Europass) deskargaren ikonoa [Pdf] 35 Kb E/E

  Cedefop-en nobedadeak

  Cedefop lanbide-heziketako (LH) gaien inguruko Europar Batasuneko Agentzia da, 1975ean sortua. Egoitza Tesalonikan (Grezian) du 1995az geroztik. LHren aurrerapenei eta joerei buruz informazio zehatza ematen die Europar Batasunari, estatu kideei eta lan-munduko ordezkariei. Halaber, datuak eta aholkularitza teknikoa eskaintzen dizkie jakiteko Europako lanbide-heziketako politikek nola egin diezaieketen aurre gizartearen erronkei.

  Cedefop-ek, batik bat, hiru arlo hauetan jarduten du: LHko sistemen modernizazioari laguntzea; karrerak eta igarotze profesionalak: LH etengabea, helduen ikaskuntza eta lanpostuan ikastea; gaitasun profesionalen analisia: aurreikuspenak eta gaitasunen eskaintza eta eskaeraren arteko desorekak.

  2015ean, bere 40. urteurrena ospatu zuen Cedefop-ek - eta Berlinetik Tesalonikara lekuz aldatu zenetik igaro diren 20 urteak ere. Cedefop-en 40. urteurrena ospatzeko aldizkaria Skillset and match 2015eko maiatza

  Cedefop-en argitalpenen hautaketa

  • Gaitasunen aurreikuspena EBn . Etorkizunean egongo diren gaitasunen beharrak identifikatu eta aurreikusten ditu Cedefop-ek, baita gaitasun horien eskaintzaren eta eskariaren artean Europa mailan egon litezkeen desorekak ere, Gaitasunen Europako Ikuspegia proiektuaren barruan. Proiektu honen barruan aurreikuspenak argitaratzen dira, hauei buruzko analisiekin: herrialdeetan dauden gaitasun profesionalen beharra eta adostasuna; EBko sektore eta lanbide espezifikoak. 2015eko apirilean argitaratu zen " Prospects for Spain" Espainiako lan-merkatuari buruzko analisia biltzen zuen, baita erdi- edo goi-mailako gaitasuna duten pertsonen lan merkatuaren analisia enpleguaren gaitasun-maila egoera datozen urteetan hobetzeko aurreikuspenari buruzko analisia ere, batez ere maila baxuko prestakuntza dutenen egoerarekin alderatuta.
  • Cedefop-ek landutako lanbide-heziketaren politikei buruzko azken berrien informazio-ohar laburrak .
  • Europako herrialde desberdinetan dagoen lanbide-heziketari eta prestakuntza iraunkorrari lotutako Cedefop-en adierazle eta estatistiken saila ;bertan argitaratzen dira gure herrialdeari dagozkion datuak.

  Historikoa

Dokumentazio