Enplegu egokia

Lanpostu-eskaintza egoki bezala ulertuko da:

  • Enplegu zerbitzu publikoen aurrean langileak eskatutako lanbidea.
  • Normalean burututako lanbidea.
  • Eskatzailearen gaitasun fisiko eta prestakuntzazkoekin bat datorren beste lanbide bat.
  • Burututako azken lanbidea, gutxienez hiru hilabete iraun bazuen.

Hala ere, onuradunak urte batean zehar etengabe prestazio bat jaso badu, enplegu egokitzat hartuko da enplegu zerbitzu publikoek bidezkoa dela erabakitzen duten edozein lanbidea. 

Gainera, enplegu-eskaintza egokia izango da bere ohiko egoitza dagoen herrian lantokia dagoenean edo, gehienez, bertatik 30 km-ra dagoenean, lekualdaketa lanaldiaren iraupenaren %25era edo hileko soldataren %20ra heltzen ez bada, betiere egoitza egokia ez badago. 

Langileari eskainitako enplegua egokitzat hartuko da lan-iraupena (mugagabea edo aldi baterakoa) edo lanaldia (lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa) kontuan izanda. Gainera, enplegu hori egokitzat hartuko da eskaintzen den lanpostuarekiko egokia den soldata izaten badu, langileak eskubidea duen prestazioaren zenbatekoa edozein dela ere, edo gizarte lankidetzarako lanak badira ere. 

Soldatak bat etorri behar du langilearen lanpostuarekin, eta ezin izango du lanbide arteko gutxieneko soldata baino baxuagoa izan, lekualdaketen gastuak kenduta. 

Irizpide hauek aplikatzean onuradunaren egoera profesionala, pertsonala eta familiakoa hartuko dira kontuan, baita lanaren edo lanaldiaren iraupena, laneratzerako bidea eta garraiobideak ere.

Enplegu eskaintza egoki bat ukatzea, bai enplegurako zerbitzu publikoak baita irabazi-asmorik gabeko lanpostu agentziek eskainita ere, bidezko arrazoirik ez bada, organo eskudunak zehapen-prozedura abiaraziko du, arau-haustea larria izanik.

Prozedura honek arau-hauste larria egiten den lehenengo aldiz prestazioa hiru hilabetez galtzea, bigarrengo aldiz sei hilabetez galtzea, eta hirugarrengo aldiz eskubide guztiak galtzea ekar dezake Behin eta berriz araua hausten den kasuetan, arau-haustea ez da beti berdina izan behar (kasu horretan, enplegu-eskaintza egokiari uko egitea). Eskala hau lehenengo arau-haustetik aurrera aplikatuko da (arau-hauste mota edozein bada ere) eta arau-hauste larri batenaren eta aurrekoaren artean 365 egun baino gutxiago igaro direnean.

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak