Ordaindutakoaren araberako prestazioa agortzean, sorospena eskatzeko beharrezkoa den dokumentazioa

Familia-erantzukizunak izanda, ordaindutakoaren araberako prestazioa agortzeagatiko sorospenaren HASIERAKO ALTA eskatzeko, eskatzaileak honako hau aurkeztu beharko du:

 • Eskaeraren eredu ofiziala.
 • Erakunde kudeatzaileak halaxe eskatuko balu, errenten frogagiria.

Familia-erantzukizunak dituela egiaztatzeko, hauxe aurkeztu beharko du:

 • Eskaeran adierazi dituzun ezkontideak eta/edo seme-alabek eskaera egin aurreko hilabetean izandako diru-sarreren egiaztagiria.
 • Espainian bizi ez diren eta lanean ari diren seme-alaben kasuan:
  • U006 edo E-302 inprimakia, Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko kide diren herrialdeen kasuan, edo langabeziagatiko babesaren inguruan hitzarmena sinatuta dutenen kasuan (Suitza edo Australia).
  • Kontsularen edo bizi den herrialdeko Espainiako enbaxadaren ziurtagiria, edo herrialde horretako erakunde eskudunarena, ezkontidearen eta/edo seme-alaben lan-egoerari buruzkoa, Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko kide ez diren herrialdeen kasuan, edo langabeziagatiko babesaren inguruan hitzarmena sinatuta dutenen kasuan.
 • Familia-liburua edo dokumentu baliokidea atzerritarren kasuan, ofizialki gaztelaniara itzulita, hala badagokio.

26 urtetik gorako seme-alaba desgaituak izatekotan:

 • IMSERSOk edo Ogasun Ministerioari dagokion Autonomia Erkidegoko organoak luzatutako seme-alaben desgaitasun-mailaren ziurtagiria, erretiro-pentsioa onartzen duena, edo zerbitzurako ezintasun iraunkorragatik edo ezereztasunagatik jubilazio edo erretiro izaera onartzen duena.

Harreran hartutako adingabeak badituzu:

 • Harreraren ebazpen judiziala edo hori formalizatzeko idazkia; bertan, lurralde bakoitzean adingabekoen babeserako ardura duen Erakunde Publikoaren onarpena agertu beharko da, eta harreraren efektu-data.

Banantze edo dibortzioaren kasuan:

 • Epaia eta/edo hitzarmen arauemailea, non seme-alabentzako mantenu-pentsioaren eta osabidezko pentsioaren zenbatekoak zehazten diren.

 

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak