52 urtetik gorakoentzako sorospenen bateragarritasuna besteren konturako lanarekin

Arau orokorrak esaten du langabeziagatiko sorospena jasotzen ari bazarela eta lanaldi osora besteren kontura lanean hasten bazarela, sorospenaren ordaina etengo dela eta, kontratua amaitutakoan, honako aukerak izango direla:

  • Kontratuaren iraupena 360 egun baino gutxiagokoa izan bada, etena zegoen sorospenaren berrastea eska dezakezu.
  • Baina sorospena hasi zenetik kontratu gehiago izan badituzu eta kontratu horien eta amaitu berri denaren artean gutxienez 360 egun batzen badituzu, edo kontratuaren iraupena 360 egun edo gehiagokoa bada, kontribuzio mailako prestazio berria eskatu beharko duzu etena duzun sorospenaren berrastearen ordez, kontribuzio mailako langabeziaren prestazioak lehentasuna baitu.

Aurrerago adierazi bada ere, hurrengo salbuespena dago:

Oro har, besteren konturako lana langabeziagatiko sorospenarekin bateratu ahal izango dute 52 urte baino gehiagoko langabeek, enplegu-bulegoetan izena emanda badaude, edozein sorospen jasotzen dutela, betiere lanaldi osorako kontratatzen badira, kontratu mugagabearekin nahiz aldi baterakoarekin, eta kasu horretan, kontratuaren iraupena gutxienez hiru hilabetekoa bada.

Ez da onartzen bateragarritasun kasu hau laneratze-kontratuarekin, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak Nekazaritzako Enplegua Sustatzeko Programaren babesean diruz lagundutako kontratuarekin, ezta enpresa bateko zuzendaritza-karguentzako edo sozietate-forma juridikoa duten erakunde edo enpresen administrazio-organoetako kideentzako kontratuekin. 

Enpresa kontratatzaileak ez du baimenduta izan behar Enplegua Erregulatzeko Espedienterik (amaitzeko, eteteko edo lanaldi murrizteko), eta ez zaitu kontratatuta izan behar azken hamabi hilabeteetan.

Enpresaria, enpresako zuzendaritza-karguak edo administrazio-organoetako kideak ezin dira zure ezkontide edo senitartekoak izan odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko bigarren mailara arte. 

 Kontratazioak bateragarritasunaren eskaera-ondorioak dituen arren, zure enpresariak edo zuk prestazio-bulegoan erregistratutako kontratua aurkeztu behar duzue. Betekizun guztiak betetzen direla egiaztatuz gero, zuri eta zure enpresariari onarpen ebazpenaren jakinarazpena bidaliko zaizue; horren bidez, sorospenaren ordainketari ekingo zaio berriro laneratze-datatik, zenbatekoa %50era murriztuta. 

 Bateragarritasuna dakarren lanak ohiko bizilekuz aldatu beharra badakarkizu, kontratuari erantsitako dokumentuan, sorospenaren hiru hilabetetako ordainketa aldi berean egiteko eskatu ahal izango duzu. 

Lana bukatzen bada, eta betiere ordaindutakoaren araberako langabeziagatiko prestazioa jaso ahal izateko baldintzak betetzen ez badira eta sorospenaren iraupena agortu ez bada, hura jasotzen jarraitzeko lana bukatu izanaren berri eman beharko du langileak enplegu-bulegoan, hura bukatu eta 15 eguneko epean. Halaber, jarduera-konpromisoa berraktibatu beharko du. Hala, eskatzen diren baldintzak betetzen badira, sorospen horren zenbateko osoa eskuratuko du; kasu horretan, eskubidearen kontsumitutako epetzat joko da sorospena eta lana bateratu ziren epearen erdia.

Epe barruan jakinarazten ez bada, sorospenaren egun batzuk kenduko dira, lana bukatu eta hurrengo egunetik hura jakinarazten den egunera arte doan egun kopurua, alegia.

Halaber, urtarrilaren 10eko 5/1997 Errege Dekretuak araututako Gizarte Segurantzaren Nekazaritza Sistema Bereziaren barne dauden aldi baterako langileen aldeko langabeziagatiko sorospena, nahita, besteren konturako lanarekin bateratu ahalko dute enplegu-bulegoetan izena emana duten eta sorospen horren onuradun diren 52 urte baino gehiagoko langile langabeek.

 

 

 

 

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak