Atzerrira noa

 

Ordaindutakoaren araberako prestazioa, langabeziagatiko sorospena edo Laneratzeko Errenta Aktiboa (LEA) jasotzen ari bazara eta atzerrira aldatzen bazara, prestazioaren baldintzak aldatu egingo dira, lekualdaketaren arrazoiaren eta iraupenaren arabera. 

 

 

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak

 • Atzerrira noa lanagatik, urtebete baino gutxiagorako

  Ordaindutakoaren araberako prestazioa edo langabeziagatiko sorospena jasotzen ari zarela atzerrira aldatzen bazara lana bilatzeko edo bertan lan egiteko, nazioarteko kooperazio arrazoiengatik edo laneko gaitasunak hobetzeko, eta hamabi hilabete jarraitu baino gutxiagorako bada, prestazioa etengo da. Aurretiaz Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari jakinarazi beharko zaio, eta honek baimendu beharko du. Epea hamabi hilabetetik gorakoa bada, prestazio horiek bukatuko dira.

  LEA jasotzen ari bazara, atzerrirako lekualdatzea lana bilatzeari edo bertan lan egiteari, nazioarteko kooperazio arrazoiei edo laneko gaitasunak hobetzeari zor bazaio, eta sei hilabete jarraitu baino gutxiagorako bada, prestazioa etengo da. Aurretiaz Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari jakinarazi beharko zaio, eta honek baimendu beharko du. Epea sei hilabetetik gorakoa bada, bukatuko da.

  Atzerrirako lekualdatzea Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari jakinarazi ez badiozu, arau-haustetzat joko da, eta zigorra egongo da, hots, prestazioa jasotzeko eskubide hori kentzea.

  Espainiara itzultzean lanik ez baduzu, lehen ordaindutakoaren araberako prestazioa edo langabeziagatiko sorospena jasotzen bazenuen, atzerrira joatean eten zen prestazio hori berriz jasotzen hastea eska dezakezu; edo, LEA jasotzen bazenuen, horretan berriz has zaitezke.

  Eskubidea Espainiara itzuli eta hurrengo egunean hasiko da berriz, betiere itzultzen zaren egunetik aurrera 15 egun balioduneko epean hala eskatzen baduzu eta arestian aipatutako egoeretako bat dagoela egiaztatzen baduzu (dokumentuak aurkeztuta). 

  Laneko arrazoiak direla eta, urtebete edo gehiagorako atzerrira aldatuko naiz, ordaindutakoaren araberako prestazioa edo langabeziagatiko sorospena jasotzen badut, edo sei hilabete edo gehiagorako, Laneratzeko Errenta Aktiboa jasotzen badut

  Ordaindutakoaren araberako prestazioa edo langabeziagatiko sorospena kobratzen ari bazara eta lan egiteko, lana bilatzeko, zure prestakuntza profesionala hobetzeko ikasketak egiteko edo nazioarteko kooperazio-ekintzak egiteko urtebete baino gutxiagorako atzerrira bazoaz, prestazioak iraungiko dira.

  Laneratzeko Errenta Aktiboa jasotzen ari bazara eta lan egiteko, lana bilatzeko, zure prestakuntza profesionala hobetzeko ikasketak egiteko edo nazioarteko kooperazio-ekintzak egiteko sei hilabete edo gehiagorako bazoaz atzerrira, prestazioa etengo da.

  Espainiara itzultzean lanik ez baduzu, EZ duzu eskubidea izango atzerrira joatean eten zen prestazioa jasotzeko.

  Espainiarra bazara eta EB/EEEkoa ez den herrialde batetik, Australiatik edo Suitzatik bueltatzen bazara, itzulitako emigratzailearentzako sorospena kobratzeko eskubidea izan zenezake. Edo Laneratzeko Errenta Aktiboa ere eska dezakezu, edozein herrialdetatik zatozela ere.

  Atzerrira noa beste arrazoi batzuengatik, 15 egun baino gutxiagorako

  Ordaindutakoaren araberako prestazioa, langabeziagatiko sorospena edo Laneratzeko Errenta Aktiboa jasotzen ari bazara eta edozein arrazoirengatik atzerrira aldatzen bazara, eta bertan 15 egun natural baino gehiago igarotzen ez badituzu (urtean behin bakarrik), prestazioa mantenduko da baldin eta legeak ezarritako betebeharrak bete ahal badituzu. 

  Atzerrira joan baino lehen, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari jakinaraztea komeni da.

  Atzerritik itzultzean, enplegu-bulegora jo beharko duzu itzuli eta lehen egun baliodunean.

  Atzerrira noa beste arrazoi batzuengatik, 15 egun baino gehiagorako eta 90 egun baino gutxiagorako

  Ordaindutakoaren araberako prestazioa, langabeziagatiko sorospena edo Laneratzeko Errenta Aktiboa jasotzen ari bazara eta edozein arrazoirengatik atzerrira aldatzen bazara, eta urte natural bakoitzean gehienez 15 eta 90 egun natural bitartean igarotzen badituzu bertan (modu jarraituan zein ez), prestazioak etengo dira. Gainera, aurretiaz Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari atzerrirako lekualdatzearen berri eman beharko zaio, eta hark baimendu beharko du.

  Epe hori 90 baino gehiagokoa bada eta lan egiteko, lana bilatzeko, gaitasun profesionalak hobetzera bideratutako ikasketak burutzeko edo nazioarteko kooperazioko helburuetarako ez bada, prestazioak bukatuko dira.

  EB/EEEra edo Suitzara noa bizitzera eta prestazioa jasotzen jarraitu nahi dut

  Prestazioak jasotzen badituzu eta Espainian enplegu-eskatzaile gisa gutxienez lau astez inskribatuta egon bazara, lan bila Europar Batasuneko (EB) edo Europako Esparru Ekonomikoko (EEE) herrialde batera edo Suitzara bazoaz, prestazio hori hiru hilabetez esportatu ahal izango duzu, eta beste hiru hilabetez luzatzeko aukera ere izango duzu.

  Horretarako, honako hau egin behar duzu:

  • Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoan lekualdatzeko baimena eskatu.
  • U2 agiria eskatzea. Beste herrialde batean bizitzen egoteko aldiarekin lotutako gai interesgarriei buruzko informazio-orri bat emango dizute.
  • Herrialde berrian enplegu-eskatzaile moduan izena ematea, Espainiako Enplegu Zerbitzu Publikoen zerbitzura egoteari uzten diozun egunetik hurrengo zazpi eguneko epean.

  Espainian zeundenean erabilitako sistema beraren bitartez ordainduko da prestazioa.

  EB/EEEkoa ez den herrialde bateko edo Suitzako nazionalek prestazioa esporta dezakete, herrialde horietan lana bilatzeko (Danimarkan, Suitzan, Islandian, Norvegian eta Liechtensteinen izan ezik), betiere lekualdatu nahi duten herrialdean enplegu-zerbitzuetan izena emateko aukera dutela eta lan bat legez garatuko dutela egiaztatzen badute, dagokion bizileku- edo lan-baimenaren bidez.

  EB/EEEko kide ez diren herrialdeetako eta Suitzako nazionalek, baldintzak betetzen badituzte, langabeziagatiko prestazioa Erresuma Batura esportatu ahal izango dute, CE 859/2003 Erregelamenduari jarraiki. Aipatu araudiak, hiru hilabetez esportatzea baimentzen du, luzatzeko aukerarik gabe.

  Atzerritik itzuli naiz, eta lekualdatu baino lehenago ez nuen prestazioa kobratzen

  • Atzerrira joan baino 6 urte lehenago EZ bazenuen Espainian lanik egin eta espainiarra bazara, itzulitako emigratzailearentzako sorospen bat kobratzeko eskubidea izan zenezake, baldin eta EB/EEEkoa ez den herrialde batetik, edo Suitzatik itzultzen bazara. Edo Laneratzeko Errenta Aktiboa ere eska dezakezu, edozein herrialdetatik zatozela ere.
  • Atzerrira joan baino 6 urte lehenago Espainian lan egin bazenuen eta kotizazio horiengatik langabeziagatiko prestaziorik kobratu ez bazenuen, ordaindutakoaren araberako langabeziagatiko prestazioa eska dezakezu, baldin eta joan baino lehenago 360 egun kotizatu bazenituen, edo sorospen bat eska dezakezu joan baino lehenago 90 eta 359 egun artean kotizatu bazenuen.

   

Dokumentazio