Lana aurkitu dut autonomo gisa

Langabeziagatiko prestazioak jasotzen ari zarela norbere konturako langile gisa jarduera bat hasiz gero, 60 hilabete edo gutxiagokoa, prestazioa eten egingo da eta, aipatu epea gaindituz gero, iraungi egingo da.

Kasu hauetan, prestazioa berriz jasotzen has zaitezke baldintza hauek betetzen badituzu:

 • Norbere konturako lana 24 hilabete baino gutxiagoz egin bada, Gizarte Segurantzako Erregimenetako batean norbere konturako langile gisa altan ez egon arren.
 • Norbere konturako lanak 24 hilabete baino gehiago eta 60 hilabete baino gutxiago iraun badu, eta Norbere Konturako Langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian edo Itsasoko Langileen Erregimen Berezian norbere konturako langile gisa alta egin badu.

Kasu hauetan, norbere konturako jarduera uzten duzunean langabeziagatiko prestazioari berriro ekitea eska dezakezu. Hori eskatzeko norbere konturako lana utzi eta 15 egun balioduneko epean egin dezakezu. Kasu honetan, kobratzeko eskubidea jarduera utzi eta hurrengo egunean hasiko da.

Norberaren konturako lana utzi eta jarduera uzteagatiko babeserako eskubidea baduzu, bi aukera dituzu: babes hori jasotzea edo etendako langabeziagatiko babesa jasotzen jarraitu. Etendako prestazioa jasotzea aukeratzen baduzu, hautatu ez duzun prestazioari dagozkion kotizazioak ez dira kontuan hartuko geroko prestazio bat eskuratzeko.

Langabeziagatiko prestazioa iraungi egingo da:

 • Norbere konturako lanak 60 hilabetez edo gehiago irauten badu.
 • Norbere konturako lanak 24 edo hilabete gehiago eta 60 hilabete baino gutxiago iraun bazuen, eta langileak lan hori egin bitartean Gizarte Segurantzako Erregimen Berezi batean norbere konturako langile gisa alta egin ez badu.

 

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak

 • Prestazioaren bateragarritasuna norbere konturako lanarekin

  Ordaindutakoaren araberako langabeziagatiko prestazioa jasotzen baduzu, lan-jarduera guztiz eta behin betiko utzi baduzu, eta norbere konturako langile gisa alta emanez gero, dagokizun prestazioa jasotzen jarraitu ahal izango duzu, norbere konturako lan egiten jarraitzen baduzu gehienez 270 eguneko epean edo prestazioa jaso behar duzun denbora baino gutxiagoan, baldin eta bateragarritasun hori norbere konturako jarduera hasi eta 15 egunetan eskatzen baduzu (epe hori ezin da luzatu).

  Atal honetan aipatutakoa aplikatu ahal izango zaie ere langabeziagatiko prestazioa jaso eta lan-sozietate berri batean kide gisa hasten direnei edo lan elkartuko kooperatiba berri batean bazkide langile gisa lanean hasten direnei, betiere norbere konturako langile izaki dagokien Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian.

  Bateragarritasun hori eskatzen duen langileak langabeziagatiko prestazioaren zenbateko osoaren %100 jasoko du, PFEZaren beherapenarekin, kasuak kasu, eta Gizarte Segurantzako kotizazio-murrizketarik gabe.

  Bateragarritasunetik kanpo

  • Gizarte Segurantzako erregimenean norbere konturako langile gisa altan eman gabe lan elkartuko kooperatiba edo lan-sozietate berri batean laneratu edo norbere konturako jarduera hasten dutenak.
  • Norbere kontura lanean hasi direnak edo jada sortuta dauden lan elkartuko kooperatiba edo lan-sozietate batean laneratu direnak, Gizarte Segurantzako erregimen batean norbere konturako langile gisa alta eman bada ere.
  • Gizarte Segurantzako erregimen batean norbere konturako langile gisa alta egiten dutenak merkataritza-sozietate batean kide bezala hasteko.
  • Azken enplegua norbere konturakoa izan dutenak, kontuan hartu gabe non eman duten alta, Gizarte Segurantzako erregimenen edo Mutualitateren batean.
  • Norbere konturako jarduera hasi aurreko 24 hilabeteetan eskubide hau erabili dutenak.
  • Norbere konturako jarduera hasi aurreko 24 hilabeteetan langabeziagatiko prestazioaren ordainketa bakarra jaso dutenak.
  • Langile autonomo gisa jarduera profesionala egiteko kontratu bat sinatzen dutenek, baldin eta langile autonomoak aurretiaz kontratua sinatzen duen enplegu-emailearentzako edo enpresa-talde bereko beste enpresa batentzako besteren kontura lan egin badu langabezian legez egon aurreko hilabeteetan. Ez dira barne hartuko ezta ere lan-sozietate edo kooperatiba berri batean jarduera profesional bat egiteko laneratzen diren langileak.

   

   

Dokumentazio