EEE edo aldi baterako EEE baten eragina izan dut

Langileak bere borondatearen kontra enplegua galtzen duenean, behin betiko nahiz aldi baterako, jasotzen du langabeziagatiko prestazioa, edota egun bakoitzeko lanaldia murrizten zaionean, dagokion prozeduran baldintza berriak adostuta.

Iraizpen kolektiboen kasuan egingo liratekeen Gizarte Segurantzako kotizazio hauek barne hartzen dira: erretiroa, aldi baterako ezintasuna, ezintasun iraunkorra, heriotza eta biziraupena, osasun-laguntza, amatasuna, aitatasuna eta minbizia edo bestelako gaixotasun larria duten adingabeak zaintzea; halaber, lanaldia gabetzen edo murrizten den kasuetan, Gizarte Segurantzako kotizazioa gertakizun guztiengatik egingo da.

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak

Baldintzak

EEE edo aldi baterako EEE batek eragiten dizula langabeziagatiko babesa eskatu nahi baduzu, baldintza hauek bete behar dituzu:

 • Legezko langabezia-egoeran egotea.
 • Enplegu-eskatzaile gisa izena ematea, izena emanda egotea prestazioa jasotzen den aldi osoan zehar eta jarduera-konpromisoa sinatzea.
 • Ordaindutakoaren araberako prestazioa jasotzeko, gutxienez 360 egun lan eginda eta langabeziarako kotizatuta izatea legezko langabezia-egoeraren aurreko sei urteetan, eta epe hori aurretiaz prestazioa jasotzeko erabili ez izana. Zure kotizazio-epea hori baino laburragoa bada, langabeziagatiko sorospena jaso ahal izango duzu baldin eta, gainerako baldintzak betetzeaz gain, indarrean dagoen lanbide arteko gutxieneko soldataren %75 baino gehiagoko errentak ez badituzu, aparteko bi ordainsariren zati proportzionala kenduta (Aurtengo zenbatekoak).
 • Erretiroa hartzeko adin arrunta beteta ez izana, zure kontratua gabetu bada edo lanaldia murriztu bada izan ezik.
 • Bere konturako jarduerarik edo besteren konturako lanaldi osoko lanik ez egitea, enplegua sustatzeko programa batek ezarritako bateragarritasuna ez bada salbu.
 • Lanarekin bateragarria ez den Gizarte Segurantzaren pentsio bat ez kobratzea.
 • Kontratu-etetearen kasuan, dagokion prozesua errespetatu behar da hori adosteko, aldi baterako izan behar da eta erabaki hori hartzeko arrazoiak ekonomikoak, teknikoak, antolakuntzazkoak, ekoizpenekoak edo ezinbestekoak izan behar dira.

Lanaldia murrizten den kasuetan, murrizketa hori ohiko lanaldiaren ehuneko 10etik 70era bitartekoa izan behar da, eta aldi baterako bakarrik. Soldata proportzio berean murriztuko da, dagokion prozesua errespetatu behar da hori adosteko eta erabakia hartzeko arrazoiak ekonomikoak, teknikoak, antolakuntzazkoak edo ekoizpenekoak izan behar dira.

Betebeharrak, arau-hausteak eta zehapenak

 

Iraupena eta zenbatekoa

Iraizpen kolektiboa gertatzean jasoko den ordaindutakoaren araberako prestazioaren iraupena legezko langabezia-egoeran egon baino lehen kotizatutako denboraren araberakoa izango da. Kontratua eteteagatik edo lanaldia murrizteagatik bada, aldi baterako hartutako neurriaren iraupenak ere eragina izango du prestazioaren iraupenean.

Langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestazioaren eguneko zenbatekoa guztira, kasu bakoitzerako ezarri diren gutxieneko edo gehienezko mugak gainditzen dituztenean izan ezik, oinarri arautzailearen %70 izango da lehen sei hilabeteetan (kotizatutako azken 180 egunetako gertakizun profesionalen oinarri arautzaileen arabera kalkulatzen da, aparteko orduak izan ezik), eta %50 zazpigarren hilabetetik aurrera. Langabezia partziala izango balitz, langabe zauden orduen proportzioan ordainduko zaizu, eta eskubidea orduka sortuko da, ez egunka.

Lanaldia gabetu edo murrizten den kasuetan, enpresak Gizarte Segurantzako kotizazioaren enpresa-ekarpenaren %100 ordaindu beharko du oraindik. Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak, langileari dagokion murrizketa egin ondoren, azken horri dagokion ekarpena ordainduko du gabetu diren egunei eta atsedeneko egunei dagokienez, edota murriztutako orduei dagokienez.

Gizarte Segurantzako kotizazioarekin lotura duten galderak badituzu, 901 502 050 telefonora deitu edo www.seg-social.es webgunea bisita dezakezu.

Hala badagokio, PFEZ atxikipena aplika daiteke, eta kontribuzioaren araberako prestazioa jasotzen den bitartean, langileak hala eskatzen badu, kontzeptu horregatik atxikitzen den ehunekoa areagotu ere bai

360 egun baino gutxiago kotizatzeagatik sorospena jasotzeko eskubidea baduzu, une horretan indarrean dagoen Eragin Anitzeko Errenten Adierazle Publikoaren %80 (Aurtengo zenbatekoak), betiere, besteren konturako zure azken kontratua lanaldi osokoa izan bazen eta hala izan bazen kontratuaren indarraldi osoan.

Prestazioa hileko kuotetan (30 egunekoak edo epe laburragokoak, hala badagokio) ordainduko da, sortzapena gertatu eta hurrengo hilabetearen 10. eta 15. egunaren artean. Salbuespenak salbuespen, adierazitako banku-erakundearen kontuan abonatuko da, baldin eta kontu horren titularra bazara. 

Beharrezko dokumentazioa

 • Ordaindutakoaren araberako prestazioa edo langabeziagatiko sorospena eskatzeko eredu ofiziala.
 • Eskatzailearen eta berarekin bizi diren edo bere ardurapean dauden eta eskabidean agertzen diren seme-alaben identifikazioa (nahikoa izango da agiriak erakustea):
  • Espainiarrak: Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo pasaportea.
  • Espainian bizi diren atzerritarrak:
   • Erkidegokoak: Europar Batasuneko biztanle gisa erregistratuta egotearen ziurtagiria, non AIZ ageri den, eta jatorrizko herrialdeko pasaportea edo nortasun agiria.
   • Erkidegotik kanpokoak: Atzerritarren Nortasun Txartela (ANT), non AIZ ageri den, eta pasaportea.
 • TITULARRA zaren eta prestazioa jaso nahi duzun kontu-zenbakia agertzen den edozein banku-agiri.
 • Familia-liburua edo, atzerritarrak badira, horren dokumentu baliokidea.
 • Lan egindako azken 6 hilabeteetako enpresa-ziurtagiria (baldin eta enpresek SEPEri bidali ez badiote).

 

Noiz, non eta nola izapidetu

Langabeziagatiko babesa jasotzeko eskaera legez ezarritako epe barruan aurkezten baduzu, zure kontratua azkendu eta hurrengo egunetik aurrera sortuko da hura jasotzeko eskubidea, edota zure lanaldia murriztu eta hurrengo egunetik aurrera, horren ondorengo datarik edota ezinbesteko kausaren bat izan ezean, betiere enpresak, egun hori baino lehen, neurriaren berri eman badio lan-agintaritzari. 

Kontratua aldi baterako azkentzeko edo lanaldia aldi baterako murrizteko neurria konkurtso-prozedura baten baitan hartzen bada, epaileak neurriok onartzeko autoa eman eta hurrengo egunean sortuko da beti langabeziagatiko prestazioa jasotzeko eskubidea, nahiz eta autoan atzeraeraginezko efektuak ezarri. 

Eskaera aurkeztu ahal izango duzu:

 

Dokumentazio