Nire herrialdera itzuli nahi dut

Erkidegokoa ez den herrialde bateko atzerritarra bazara eta zure herrialdera itzuli nahi baduzu, ikusi zeintzuk diren baldintzak eta beharrezko informazioa langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestazioaren ordainketa metatua eta aurreratua kobratu ahal izateko.

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak

Baldintzak

Langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestazioaren ordainketa metatua eta aurreratua kobratu ahal izateko bete behar diren baldintzak:

 • Gizarte Segurantzaren inguruan Espainiarekin aldebiko hitzarmena duen herrialde bateko naziotasuna izatea (Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Kanada, Txile, Kolonbia, Ekuador, Ameriketako Estatu Batuak, Errusiar Federakundea, Filipinak, Japonia, Maroko, Mexiko, Paraguai, Peru, Dominikar Errepublika, Tunez, Ukraina, Uruguai, Venezuela, El Salvador, Korear Errepublika eta Cabo Verdeko Errepublika) eta Espainian bizitzeko legezko baimena izatea.

  Kanpo geratzen dira Europar Batasuneko eta Europako Esparru Ekonomikoko herrialdeak, Suitza, herrigabeak eta nazionalitate bikoitza dutenak (horietako bat Espainiarekin Gizarte Segurantzari buruzko bi aldeko hitzarmen bat duen herrialde batekoa bada eta bestea Espainiakoa, Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko herrialde batekoa edo Suitzakoa).

 • Langabe egotea eta enplegu-eskatzaile gisa izena emanda izatea.
 • Langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestaziorako eskubidea onartuta izatea, lanaldi partzialeko lanarekin bateratu gabe.
 • Zure jatorrizko herrialdera itzultzeko konpromisoa hartzea, hala badagokio, aparteko egoitza baimenik gabe berriz elkartutako familiartekoekin batera, gehienez 30 egun naturaleko epean, Espainiako lehenengo ordainketa datatik kontatzen hasita, baita hiru urteko epean Espainiara ez itzultzeko konpromisoa hartzea ere.
 • Atzerritarrei buruzko legean ezarrita dauden Espainiatik ateratzeko debeku kasuetan ez egotea.

Etorkizunean Espainiara itzuli naiteke?

Soil-soilik hiru urtetan ez itzultzeko konpromisoaren epea igarotakoan itzuli ahal izango zara Espainiara, eta betiere Espainian lan egiteko eta bertan bizitzeko baimenak berriro eskatu ondoren. Epe horretan zehar ezin izango zinateke Espainiara itzuli bertan bizitzeko edota diru-irabazirako jarduera nahiz lanbide jarduera burutzeko, nahiz eta jatorrizko herrialdera nahita itzultzeko langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestazioaren ordainketa metatua eta aurreratu gisa jasotako zenbatekoak itzuli nahi izan.

Langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestazioaren ordainketa metatu eta aurreratuaren eskubidea onartu ostean, titular zaren bizileku-baimenak iraungi egingo dira hogeita hamar egun natural igarotakoan, lehenengo ordainketa egin zen datatik kontatzen hasita, beste administrazio-prozesu bat egin beharrik gabe.

Espainiatik atera zarenetik hiru urteko epea betetzen denean, Erkidegokoak ez diren langile atzerritarren taldean sartzeko lehentasunezko eskubidea izango duzu, atzerritartasun eta immigrazioari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak betetzen dituzula egiaztatzen baduzu.

Espainian aldi baterako egoiliarra bazinen eta hiru urtetan ez itzultzeko konpromisoaren epea amaitutakoan legez itzultzea erabakitzen baduzu, egoitza-egoerak jarraipena izango du, hala badagokio, egoitza iraunkorra lortzeko falta zitzaizun epea osatzeko. Espainiatik kanpoko epea ez da kontuan izango egoitza iraunkorraren baimena jasotzeko.

Espainian egoitza iraunkorra bazenuen eta hiru urtetan ez itzultzeko konpromisoaren epea amaitutakoan itzultzen bazara, prozedura sinplifikatu baten bidez egoitza iraunkorraren egoera berreskuratu ahal izango duzu.

Iraupena eta zenbatekoa

Dagokizun langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestazioaren eskubidezko egunei dagokien zenbateko aurreratu eta metatua jaso dezakezu, edo neurria eskatutako unean jasotzeko geratzen dena.

Ordainketa bi epetan burutuko da:

 • Zenbatekoaren %40 Espainian, eskubidea onartutakoan.
 • Zenbatekoaren gainontzeko %60 zure jatorrizko herrialdean, Espainian ordaindutako lehenengo ordainketaren data eta hurrengo 30 egun naturaleko epea igarotakoan, eta gehienez 90 eguneko epean.

Abonamendu hau jasotzeko, jatorrizko herrialdeko Espainiako ordezkaritza diplomatikoan edo kontsulatura zuzenean bertaratu beharko duzu, zure itzulera egiaztatzeko. Une horretan, jabe zaren Atzerritarraren Nortasun Txartela itzuliko duzu.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak (SEPE) ordainketa hau burutuko du, Kanpo Arazoetako eta Lankidetzako Ministerioaren Kontsulatu Gai eta Laguntzaren Zuzendaritza Orokorrak ordezkaritza diplomatikoan edo kontsulatuan agerpena jakinarazitakoan.

Ordainketa zure jatorrizko herrialdean gauzatuko da txeke izendunaren bidez edo banku transferentzia bidez, eurotan edo, hala balegokio, herrialde horretan Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak ordaintzen duen dibisan.

Lehenengo ordainketa dagoeneko burututakoan, ez da onartuko prestazioaren ordainketa metatuari eta aurreratuari uko egiterik.

Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak Migrazioen Zuzendaritza Nagusiko Immigrazio eta Emigrazio Idazkaritza Nagusiaren bidez kudeatzen dituen laguntza osagarrien programa batekin osatuko da langabeziagatiko prestazioaren ordainketa metatua eta aurreratua. Laguntza hauei buruzko informazio gehiago nahi baduzu, kontsultatu Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioaren webgunea. 

 

Beharrezko dokumentazioa

Langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestazioaren ordainketa metatua eta aurreratua jaso ahal izateko, dokumentazio hau aurkeztu behar duzu:

 • Eskaera-eredu ofiziala.
 • Espainiarrak: Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo pasaportea.
 • Espainian bizi diren atzerritarrak:
  • Komunitatekoak: Europar Batasuneko biztanle gisa erregistratuta egotearen ziurtagiria, non AIZ ageri den, eta jatorrizko herrialdeko pasaporte edo nortasun agiria.
  • Erkidegotik kanpokoak: Atzerritarren Identifikazio-txartela (TIE), non AIZ ageri den, eta pasaportea.

Non, noiz eta nola izapidetu

Eskaera aurkeztu ahal izango duzu baldin eta ordaindutakoaren araberako langabeziagatiko prestazioa onartzeko eta berriz abiarazteko eskubidea baduzu edo aipatu prestazioa jasotzen baduzu, hauen bitartez:

Ordainketa metatua eta aurreratua eskatzeko eredua ez da langabeziagatik ordaindutakoaren araberako prestazioaren eskaera bera (hasierako alta edo berriro hastea), hala ere, biak batera aurkez daitezke. Hala ere, edozein unetan eska dezakezu, prestazio hori jasotzen duzun bitartean. Ez da eskatzen prestazioa jasotzeko dauden gutxieneko egun edo hilabeterik.

Halaber, eskaera-ereduan, ordainketari buruzko datuak, jatorrizko herrialdearen helbidea (ordaintzeko modalitate moduan txekea aukeratu baduzu), eta, transferentzia aukeratu baduzu, titularra zaren kontu-zenbakiaren banku-datuak eman behar dituzu.

Informazio gehiago jaso dezakezu herritarrei arreta emateko telefonoan: 901 119 999.

Dokumentazio