Landako langilea naiz

Besteren Konturako Nekazaritzako Langileen Sistema Berezian dagoen taldearentzat aurreikusitako langabeziagatiko babes-sistemak berezko ezaugarriak ditu, langile finko, jarraitutasunik gabeko langile finko edo aldi baterako langileei zuzentzen zaien arabera.

Langile finkoek eta jarraitutasunik gabeko finkoek, nekazaritzakoa ez den Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorreko besteren konturako edozein langile bezala baldintza beretan langabeziagatiko prestazioak eta sorospenak jaso ahal izango dituzten arren, aldi baterako langileek ezin izango dute langabeziagatiko sorospena jaso.

Andaluzian edo Extremaduran bizi diren aldi baterako langileek, nekazaritzako aldi baterako langileentzako laguntza jasotzeko eskubidea izango dute (baldin eta, eskaera egin aurreko berehalako hiru urte naturaletakoren batean horren onuradun izan badira eta gainerako baldintzak betetzen badituzte); sorospen hau jasotzeko eskubiderik ez badute, nekazaritzako errenta jaso dezakete.

Halaber, Andaluzian zein Extremaduran bizi eta lan egiten duten jarraitutasunik gabeko langile finkoak jarraitutasunik gabeko langile finkotzat eta aldi baterako langiletzat hartuko dira honako egoera hauetakoren batean daudenean:

  1. Langabezia-egoeran, enpresaren sasoiko jarduera eten delako.
  2. Jarduera kausa ekonomiko, teknologiko edo ezinbestekoengatik eteten denean.
  3. Aurreko egoerak norberak nahi izan gabe eteten direnean nekazaritzako aldi baterako lan batean.

Hurrengo esteketan eskubide bakoitzari buruzko informazio zehatza eskuratu ahal izango duzu:

Langabeziagatiko prestazioaren ordainketa, salbuespenak salbuespen,banku-erakundearen kontuan abonatuko da, baldin eta kontu horren titularra bazara.

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak

Dokumentazio