Etxeko indarkeriaren edo genero-indarkeriaren biktima naiz

Genero-indarkeriaren biktimatzat hartuko da ezkontidearen, ezkontide ohiaren, izatezko bikotearen edo bikote ohiaren indarkeria fisiko edo psikologikoko ekintzak, sexu-askatasunaren kontrako erasoak, mehatxuak, bortxaketak edo askatasun-gabetzea pairatu dituen emakumea, nahiz eta elkarrekin ez bizi.

Etxeko indarkeriaren biktima izango dira ezkontideak, ezkontide ohiak, bikote edo bikote ohiak, gurasoek edo seme-alabek bere aurka erabilitako indarkeria pairatzen duen gizona eta gurasoek edo seme-alabek bere aurka erabilitako indarkeria pairatzen duen emakumea.

On line Egoitza elektronikoaren bitartez

Aurrez aurre Eskatu hitzordua gertuen duzun bulegoan

FAQak Ikusi gehien egiten diren galderak

 • Zer egin dezakezu lanean izanik genero-indarkeria jasaten baduzu?

  Zure lan-harremana denboraldi batean etetea eskatzea, lanpostua gordearaziz edo behin betiko iraungiz.

  Zure enpresan babes judizialeko agindu bat edo genero-indarkeria pairatzen ari zaren seinaleak daudela adierazten duen Fiskaltzaren txosten bat aurkeztuz.

  Etetea eta iraungitzea nahi gabeko egoeratzat hartuko dira. Horri esker, ordaindutakoaren araberako prestazioa edo kotizazio-eskasiagatiko sorospena eska eta kobra dezakezu, oro har eskatutako gainerako baldintzak betetzen badituzu.

  Langabeziagatiko prestazioa jaso ondoren, arrazoi beragatik edo lan-harremana bukatzeagatik edo zure borondatez kanpoko beste arrazoi batengatik behin betiko iraungitzea eskatzen baduzu, etenaldi hori kotizatutako lanalditzat hartuko da zure eskubide berria aitortzeko. Ez da kontuan hartuko aurreko prestazioan jasotakoa.

  Lan-harremana aldi baterako eten eta lanpostua gordetzea eskatzeko 6 hilabeteko epea dago, eta 3 hilabete gehiagoz luza daiteke 18 hilabetera arte, baldin eta autoritate judizialak zure babesa eta segurtasuna bermatzeko lan-etetea gordetzea beharrezkoa dela egiaztatzen badu.

  Erretiroko, ezintasun iraunkorreko, heriotza edo biziraupeneko, amatasuneko eta langabeziako prestazioetarako kotizazio-aldi efektiboa da.

  Zer egin dezakezu langabetua izaki, besteak beste, genero-indarkeria edo etxeko indarkeria jasaten baduzu?

  Genero edo etxeko indarkeriaren biktima bazara lan-merkatura sartzeko zailtasun bereziak eta behar ekonomikoak dituzten kolektiboak laneratzen laguntzeko Laneratzeko Errenta Aktiboaren programan sar zaitezke.

  Hileko errenta bat, eta, zenbait kasutan, laguntza osagarriak ordaintzea ekartzen du.

  Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak (SEPE) kudeatzen du, Autonomia Erkidegoetako Enplegu Zerbitzu Publikoen lankidetzarekin.