Información mensual/anual de mercado de traballo de persoas tituladas

O Servizo Público de Emprego Estatal elabora estes informes, que reflicten a información de mercado de traballo por cada unha das titulacións académicas, segundo os datos de que dispoñen os diferentes Servizos Públicos de Emprego.

Para información das ocupacións relacionadas coas titulacións en:

Aquí pode buscar ofertas de emprego que lle interesen:

Documentación