O Observatorio das Ocupacións do Servizo Público de Emprego Estatal

.

É unha unidade técnica que analiza a situación e as tendencias do mercado de traballo, as ocupacións, os colectivos de interese para o emprego e as transformacións que se producen neste. Podes coñecer o noso traballo a través das nosas publicacións.

Documentación