COBRAMENT MÉS D'ATUR ELS MESOS DE 31 DIES?

El Servei Públic d'Ocupació Estatal li abona la prestació o subsidi per desocupació per mensualitats de trenta dies, tal com estableix la normativa vigent, dins del mes immediat següent al que correspongui la meritació.