Seu electrónica

Cobro el subsidi de majors d'anys. 52 En què consisteix la declaració anual que haig de fer?

Per seguir percebent el subsidi de majors de  52 anys, ha de presentar cada any una declaració de les seves rendes acompanyada de la documentació que les justifiqui, si escau.

Si els seus ingressos no han superat en cap mes el % 75 del Salari Mínim Interprofessional (SMI), podrà tramitar la declaració anual a través d'Internet a la Seu Electrònica del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), sempre que disposi de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya Cl@ve.

Si no disposa de clau d'accés a Internet o les seves rendes han superat en algun mes el citat import, per presentar la declaració haurà d'acudir a la seva oficina de prestacions, prèvia petició de cita a la Webdel SEPE o per telèfon.

Aquest document de declaració de rendes ha de presentar-ho quan transcorrin dotze nous mesos des del naixement del dret al subsidi, o cada vegada que transcorrin dotze nous  mesos des de l'última represa. El termini de presentació és de quinze dies hàbils a partir de la data indicada.

Si no presenta aquesta declaració, s'interromprà el pagament del subsidi i de la cotització.