PLANES D'ACTUACIÓ 2019-2022 DELS CRN

Cantabria

Resolució de 30 de setembre de 2019, de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servei Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i el Servei Càntabre d'Ocupació, pel qual s'aprova el Pla d'Actuació Plurianual 2019-2022 del Centre de Referència Nacional d'Electrònica i instal·lacions elèctriques en l'àmbit de la formació professional.

Castilla La Mancha

Resolució de 14 de novembre de 2019 , de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servei Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa, pel qual s'aproven els Planes d'Actuació Plurianuals 2019-2022 del Centre de Referència Nacional d'Energia Elèctrica, Aigua i Gas, i del Centre de Referència Nacional de Vins i Olis, en l'àmbit de la formació professional.

Castilla y León

Resolució de 22 de agost de 2019, de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servei Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i el Servei Públic d'Ocupació de Castella i Lleó, pel qual s'aproven els Planes d'Actuació Plurianuals 2019-2022 del Centre de Referència Nacional d'Indústries cárnico, làctiques, panificables i diverses, del Centre de Referència Nacional d'Activitats culturals i recreatives, i del Centre de Referència Nacional d'Electromecànica i carrosseria de vehicles, en l'àmbit de la formació professional

Extremadura

Resolució de 27 de novembre de 2019, de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servei Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Comunitat Autònoma d'Extremadura, pel qual s'aproven els Planes d'actuació plurianuals 2019-2022 del Centre de Referència Nacional d'Agricultura i del Centre de Referència Nacional d'Agroturismo en l'àmbit de la formació professional.

EOI/Red.es

Resolució de 30 de setembre de 2019, de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servei Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional, l'Entitat Pública Empresarial Red.es i la Fundació EOI, F.S.P., pel qual s'aprova el Pla d'Actuació Plurianual 2019-2022 del Centre de Referència Nacional de Comerç electrònic i màrqueting digital en l'àmbit de la formació professional.

Galícia

Resolució de 27 de novembre de 2019, de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servei Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Comunitat Autònoma de Galícia, pel qual s'aprova el Pla d'Actuació Plurianual 2019-2022 del Centre de Referència Nacional de Pesca i Navegació en l'àmbit de la formació professional.

INAEM

Resolució de 27 de novembre de 2019, de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servei Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música, pel qual s'aprova el Pla d'Actuació Plurianual 2019-2022 del Centre de Referència Nacional d'Espectacles en viu en l'àmbit de la formació professional.

Madrid

Resolució de 22 de agost de 2019, de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servei Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Comunitat de Madrid, pel qual s'aproven els Planes d'Actuació Plurianuals 2019-2022 del Centre de Referència Nacional d'Edificació i obra civil, del Centre de Referència Nacional de Fred i climatització, del Centre de Referència Nacional de Desenvolupament informàtic i comunicacions, del Centre de Referència Nacional de Màquines electromecàniques i del Centre de Referència Nacional d'Administració, assegurances i finances, en l'àmbit de la formació professional

Navarra

Resolució de 22 de agost de 2019, de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servei Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Comunitat Foral de Navarra, pel qual s'aprova el Pla d'Actuació Plurianual 2019-2022 del Centre de Referència Nacional de Serveis, productes i atenció sanitària, en l'àmbit de la formació professional.

Resolució de 23 de juliol de 2019, de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servei Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Comunitat Foral de Navarra, pel qual s'aprova el Pla d'Actuació Plurianual 2019-2022 del Centre de Referència Nacional d'Energies Renovables en l'àmbit de la formació professional.

Valencia

Resolució de 30 de setembre de 2019, de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servei Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Comunitat Valenciana, pel qual s'aprova el Pla d'Actuació Plurianual 2019-2022 del Centre de Referència Nacional de Transformació i instal·lació de fusta i suro en l'àmbit de la formació professional.