CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

Certificats de Professionalitat

Els certificats de professionalitat són l'instrument d'acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en l'àmbit de l'administració laboral. S'ordenen en 26 famílies professionals i tres nivells de qualificació.

Cada certificat acredita el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral identificable en el sistema productiu, sense que això constitueixi regulació de l'exercici professional.

En sentit, cada certificat es correspon amb un perfil professional estructurat en unitats de competència. El certificat inclou la formació associada a aquest perfil, de manera que les  unitats de competència s'associen a mòduls formatius, contemplant-se també un Mòdul de Formació Pràctica en Centres de Treball.

S'obtenen a través de dues vies:

  • Formació formal: superant tots els mòduls corresponents al certificat.
  • Reconeixement de l'experiència laboral o vies no formals de formació: quan s'hagi obtingut el reconeixement i l'acreditació de totes les unitats de competència que componen el certificat.

A través de la formació en alternança amb l'ocupació, es poden obtenir els certificats de professionalitat mitjançant els contractes per a la formació i l'aprenentatge i la participació als programes d'Escoles Taller i Tallers d'Ocupació.