FABRICACIÓ MECÀNICA

Fabricació mecànica

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret

FMEA 0111

2

Muntatge d'estructures i instal·lació de sistemes i equips d'aeronaus

Descargar

RD 1078 / 2012

FMEA 0211

2

Fabricació d'elements aeroespacials amb materials composts

Descargar

RD 1078 / 2012

FMEC 0108

2

Fabricació i muntatge d'instal·lacions de canonada industrial

Descargar

RD 1216 / 2009

FMEC 0109

3

Producció en construccions metàl·liques

Descargar

RD 684 / 2011

FMEC 0110

2

Soldadura amb elèctrode revestit i tig

Descargar

RD 1525 / 2011
RD 618 / 2013

FMEC 0208

3

Disseny de caldereria i estructures metàl·liques

Descargar

RD 684 / 2011

FMEC 0209

3

Disseny de canonada industrial

Descargar

RD 684 / 2011

FMEC 0210

2

Soldadura oxigás i soldadura mig_mag

Descargar

RD 1525 / 2011
RD 618 / 2013

FMEC 0309

3

Disseny en la indústria naval

Descargar

RD 684 / 2011

FMEE 0108

1

Operacions auxiliars de fabricació mecànica

Descargar

RD 1216 / 2009

FMEE 0208

2

Muntatge i engegada de béns d'equip i maquinària industrial

Descargar

RD 1216 / 2009

FMEE 0308

3

Disseny de productes de fabricació mecànica

Descargar

RD 1216 / 2009

FMEF 0108

2

Fusió i bugada

Descargar

RD 1969 / 2008

FMEF 0208

2

Modelo i machería

Descargar

RD 1969 / 2008

FMEF 0308

3

Producción en fundición y pulvimetalurgia

Descargar

RD 1969 / 2008

FMEH 0109

2

Mecanitzat per arrencada d'encenall

Descargar

RD 684 / 2011

FMEH 0110

2

Tractaments tèrmics en fabricació mecànica

Descargar

RD 1525 / 2011

FMEH 0209

2

Mecanitzat per tall i conformat

Descargar

RD 684 / 2011

FMEH 0309

2

Tractaments superficials

Descargar

RD 684 / 2011

FMEH 0409

2

Mecanitzat per abrasió electroerosió i procediments especials

Descargar

RD 684 / 2011

FMEM 0109

3

Gestión de la producción en fabricación mecánica

Descargar

RD 684 / 2011

FMEM 0111

3

Fabricació per decoletaje

Descargar

RD 618 / 2013

FMEM 0209

3

Producció en mecanitzat, conformat i muntatge mecànic

Descargar

RD 684 / 2011

FMEM 0211

3

Fabricació per mecanitzat a alta velocitat i alt rendiment

Descargar

RD 618 / 2013

FMEM 0309

3

Disseny d'útils de processament de xapa

Descargar

RD 684 / 2011

FMEM 0311

3

Fabricació d'encunys per a la producció de peces de xapa metàl·lica

Descargar

RD 618 / 2013

FMEM 0409

3

Disseny en motlles i models per a fosa o forja

Descargar

RD 684 / 2011

FMEM 0411

3

Fabricació de motlles per a la producció de peces polimèriques i d'aliatges lleugers

Descargar

RD 618 / 2013