INDÚSTRIES EXTRACTIVES

Indústries extractives

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret

IEXD 0108

2

Elaboració de la pedra natural

Descargar

RD 1217 / 2009
RD 713 / 201
RD 986 / 2013

IEXD 0109

3

Disseny i coordinació en projectes en pedra natural

Descargar

RD 713 / 2011

IEXD 0208

2

Extracció de la pedra natural

Descargar

RD 1217 / 2009
RD 713 / 2011

IEXD0209

2

Obres d'artesania i restauració en pedra natural

Descargar RD 713/2011

IEXD 0308

1

Operacions aux en plantes d'elaboració pedra natural i tractament i benefici mineral i roc

Descargar

RD 1217 / 2009
RD 713 / 2011

IEXD 0309

3

Desenvolupament i supervisió d'obres de restauració en pedra natural

Descargar

RD 713/2011

IEXD 0409

2

Col·locació de la pedra natural

Descargar

RD 713 / 2011
RD 986 / 2013

IEXM 0109

1

Operacions auxiliars en excavacions subterrànies i a cel obert

Descargar RD 713/2011

IEXM 0110

2

Excavació subterrània mecanitzada d'arrencada selectiva

Descargar

RD 1530 / 2011

IEXM0209 2 Sondejos Descargar RD 713/2011

IEXM 0210

2

Excavación subterránea mecanizada dirigida de pequeña sección

Descargar

RD 1530 / 2011

IEXM 0309

2

Tractament i benefici de mirerales, roques i altres materials

Descargar

RD 713 / 2011

IEXM 0310

3

Excavació subterrània mecanitzada a secció completa amb tuneladoras

Descargar

RD 1530 / 2011

IEXM0409 2 Excavación subterránea con explosivos

Descargar

RD 713 / 2011

IEXM 0509

2

Operacions en instal·lacions de transport subterrànies en indústries extractives

Descargar

RD 713 / 2011

IEXM 0609

1

Operacions auxiliars en el muntatge i manteniment mecànic d'inst i equ d excav i plantes

Descargar

RD 713 / 2011

IEXM 0709

2

Muntatge i manteniment mecànic d'instal·lacions i equips semimóviles en excavacions i planta

Descargar

RD 713 / 2011

IEXM0809 2 Excavación a cielo abierto con explosivo Descargar RD 713/2011