INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

Informàtica i comunicacions

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret

IFCD 0110

2

Confecció i publicació de pàgines web

Descargar

RD 1531 / 2011
RD 628 / 2013

IFCD 0111

3

Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió

Descargar

RD 628 / 2013

IFCD 0112

3

Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals

Descargar

RD 628 / 2013

IFCD 0210

3

Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web

Descargar

RD 1531 / 2011
RD 628 / 2013

IFCD 0211

3

Sistemas de gestión de información

Descargar

RD 628 / 2013

IFCM 0110

2

Operació en sistemes de comunicacions de veu i dades

Descargar

RD 1531 / 2011
RD 628 / 2013

IFCM 0111

3

Manteniment de segon nivell en sistemes de radiocomunicacions

Descargar

RD 628 / 2013

IFCM 0210

2

Mantenimiento de primer nivel en sistemas de radiocomunicaciones

Descargar

RD 1531 / 2011
RD 628 / 2013

IFCM 0310

3

Gestió de xarxes de veu i dades

Descargar

RD 1531 / 2011
RD 628 / 2013

IFCM 0410

3

Gestió i supervisió d'alarmes en xarxes de comunicacions

Descargar

RD 1531 / 2011
RD 628 / 2013

IFCT 0108

1

Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformáticos

Descargar

RD 1218 / 2009

IFCT 0109

3 Seguretat informàtica Descargar RD 686/2011
RD 628/2013

IFCT 0110

2

Operació de xarxes departamentals

Descargar

RD 1531 / 2011
RD 628 / 2013

IFCT 0209

2

Sistemes microinformáticos

Descargar

RD 686/2011
RD 628/2013

IFCT 0210

2

Operació de sistemes microinformáticos

Descargar

RD 1531 / 2011
RD 628 / 2013

IFCT 0309

2

Muntatge i reparació de sistemes microinformáticos

Descargar

RD 686 / 2011
RD 628 / 2013

IFCT 0310

3

Administració de bases de dades

Descargar

RD 1531 / 2011
RD 628 / 2013

IFCT 0409

3

Implantació i gestió d'elements informàtics en sistemes domóticos / inmóticos de control d'accessos i presència, i de videovigilancia

Descargar

RD 686 / 2011
RD 628 / 2013
RD 548 / 2014

IFCT 0410

3

Administració i disseny de xarxes departamentals

Descargar

RD 1531 / 2011
RD 628 / 2013

IFCT 0509

3

Administració de serveis d'internet

Descargar

RD 686 / 2011
RD 628 / 2013

IFCT 0510

3

Gestió de sistemes informàtics

Descargar

RD 1531 / 2011
RD 628 / 2013 RD 548 / 2014

IFCT 0609

3

Programació de sistemes informàtics

Descargar

RD 686 / 2011
RD 628 / 2013

IFCT 0610

3

Administración y programación en sistemas de planificación de recurs empresary de gest relac cl

Descargar

RD 1531 / 2011
RD 628 / 2013