QUÍMICA

Química

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret

QUIA 0108

3

Assajos físics i fisicoquímicos

Descargar

RD 1970 / 2008
RD 719 / 2011
RD 623 / 2013

QUIA 0110

3

Organització i control d'assajos no destructius

Descargar

RD 1696 / 2011

QUIA 0111

3

Anàlisi biotecnològica

Descargar

RD 623 / 2013

QUIA 0112

3

Organització i control d'assajos destructius de caracterització de materials i productes

Descargar

RD 989 / 2013

QUIA 0208

3

Assajos macrobiológicos i biotecnològics

Descargar

RD 1970 / 2008
RD 623 / 2013

QUIB 0108

3

Gestió i control de planta química

Descargar

RD 1374 / 2008
RD 623 / 2013

QUIE 0108

2

Operacions bàsiques en planta química

Descargar

RD 1970 / 2008
RD 623 / 2013

QUIE 0109

3

Organització i control dels processos de química transformada

Descargar

RD 719 / 2011

QUIE 0111

3

Organització i control de processos de realització de serveis biotecnològics

Descargar

RD 623 / 2013

QUIE 0208

2

Operacions d'instal·lacions d'energia i de serveis auxiliars

Descargar

RD 1970 / 2008
RD 623 / 2013

QUIE 0308

1

Operacions auxiliars i de magatzem en indústries i laboratoris químics

Descargar

RD 719 / 2011

QUIE 0408

2

Operacions de moviments i entrega de productes en la indústria química

Descargar

RD 1534 / 2011

QUIL 0108

3

Anàlisi química

Descargar

RD 1374 / 2008
RD 623 / 2013

QUIM 0109

2

Elaboració de productes farmacèutics i afins

Descargar

RD 719 / 2011

QUIM 0110

3

Organització i control de la fabricació de productes farmacèutics

Descargar

RD 1534 / 2011

QUIM 0210

3

Organització i control del condicionat de productes farmacèutics i afins

Descargar

RD 1534 / 2011

QUIM 0309

2

Operacions de condicionat de productes farmacèutics i afins

Descargar

RD 719 / 2011

QUIO 0109

2

Preparació de pastes papereres

Descargar

RD 719 / 2011

QUIO 0110

2

Recuperació de lleixius negres i energia

Descargar

RD 1534 / 2011

QUIO 0112

2

Fabricación de pastas química y/o semiquímicas

Descargar

RD 989 / 2013

QUIO 0212

3

Control del producte pastero-paperer

Descargar

RD 989 / 2013

QUIT 0109

2

Operació de transformació de polímers termoestables i els seus compostos

Descargar

RD 719 / 2011

QUIT 0110

3

Organització i control de polímers termoestables i els seus compostos

Descargar

RD 1534 / 2011

QUIT 0209

2

Operacions de transformació de polímers termoplàstics

Descargar

RD 719 / 2011

QUIT 0309

2

Operacions de transformació de cautxú

Descargar

RD 719 / 2011

QUIT 0409

3

Organització i control de la transformació de cautxú

Descargar

RD 719 / 2011

QUIT 0509

3

Organització i control de la transformació polímers termoplàstics

Descargar

RD 719 / 2011