SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Seguretat i medi ambient

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret

SEAD 0111

2

Extinció d'incendis i salvament

Descargar

RD 624 / 2013

SEAD 0112

2

Vigilància, seguretat privada i protecció de persones

Descargar

RD 548 / 2014

SEAD0211 2 Prevención de incendios y mantenimiento Descargar RD 624/2013
SEAD0212 2 Vigilancia, seguridad privada y protección de explosivos Descargar RD 548/2014
SEAD0311 3 Gestión y coordinación en protección civil y emergencias Descargar RD 624/2013

SEAD 0312

3

Teleoperaciones de atención, gestión y coordinación de emergencias

Descargar

RD 548 / 2014

SEAD 0411

2

Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el mitjà natural i rural

Descargar

RD 624 / 2013
Correcció

SEAD 0412

2

Ensinistrament de base i educació canina

Descargar

RD 548 / 2014

SEAD 0511

3

Coordinació d'operacions en incendis forestals i suport a contingències en el mitjà natural i rural

Descargar

RD 624 / 2013

SEAD 0512

3

Instrucció canina en operacions de seguretat i protecció civil

Descargar

RD 548 / 2014

SEAG0108 2 Gestión de residuos urbanos e industriales Descargar RD 1377/2009
RD 624/2013
SEAG0109 3 Interpretación y educación ambiental Descargar RD 720/2011
SEAG0110 2 Servicios para el control de plagas Descargar RD 1536/2011
RD 624/2013

SEAG 0111

3

Control de la contaminació atmosfèrica

Descargar

RD 1785 / 2011

SEAG 0112

3

Control de sorolls, vibracions i aïllament acústic

Descargar

RD 624 / 2013

SEAG 0209

1

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

Descargar

RD 720 / 2011

SEAG 0210

2

Operació d'estacions de tractament d'aigües

Descargar

RD 1536 / 2011
RD 624 / 2013

SEAG0211 3 Gestió ambiental Descargar RD 1785/2011
SEAG0212 2

Manteniment higiènic-sanitari d'instal·lacions susceptibles de proliferació de microorganismes nocius i la seva disseminació per aerosolización

Descargar

RD 624 / 2013

SEAG 0309

3

Control i protecció del mitjà natural

Descargar

RD 720 / 2011

SEAG 0311

3

Gestió de serveis per al control d'organismes nocius

Descargar

RD 624 / 2013