SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Serveis socioculturals i a la comunitat

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret

SSCB 0109

3

Dinamització comunitària

Descargar

RD 721 / 2011
RD 625 / 2013

SSCB 0110

3

Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals

Descargar

RD 1697 / 2011

SSCB 0111

3

Prestació de serveis bibliotecaris

Descargar

RD 1697 / 2011

SSCB 0209

2

Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

Descargar

RD 1537 / 2011

SSCB 0211

3

Adreça i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

Descargar

RD 1697 / 2011

SSCE 0109

3

Informació juvenil

Descargar

RD 1537 / 2011

SSCE 0110

3

Docència de la formació professional per a l'ocupació

Descargar

RD 1697 / 2011
RD 625 / 2013

SSCE 0111

3

Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat

Descargar

RD 625 / 2013

SSCE 0112

3

Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials (ECNEE) en centres educatius

Descargar

RD 325 / 2013
Correcció

SSCE 0212

3

Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes

Descargar

RD 990 / 2013

SSCG 0109

3

Inserció laboral de persones amb discapacitat

Descargar

RD 721 / 2011

SSCG 0111

2

Gestió de trucades de teleassistència

Descargar

RD 1697 / 2011

SSCG 0112

3

Promoció i participació de la comunitat sorda

Descargar

RD 625 / 2013

SSCG 0209

3

Mediació comunitària

Descargar

RD 721 / 2011

SSCG 0211

3

Mediació entre la persona sordociega i la comunitat

Descargar

RD 625 / 2013

SSCI 0109

1

Ocupació domèstica

Descargar

RD 721 / 2011

SSCI 0112

3

Instrucció de gossos d'assistència

Descargar

RD 990 / 2013

SSCI 0209

3

Gestió i organització d'equips de neteja

Descargar

RD 990 / 2013

SSCI 0212

1

Activitats funeràries i de manteniment en cementiris

Descargar

RD 990 / 2013

SSCI 0312

2

Atenció al client i organització d'actes de protocol en serveis funeraris

Descargar

RD 990/2013

SSCI 0412

2

Operacions en serveis funeraris

Descargar

RD 990 / 2013

SSCM 0108

1

Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals

Descargar

RD 1378 / 2009

SSCS 0108

2

Atenció sociosanitària a persones al domicili

Descargar

RD 1379 / 2008
RD 721 / 2011

SSCS 0208

2

Atenció sociosanitària a persones depenents en institucions socials

Descargar

RD 1379 / 2008
RD 721 / 2011
RD 625 / 2013