TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES

Transport i manteniment de vehicles

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret

TMVB 0111

2

Manteniment dels sistemes mecànics de material rodant ferroviari

Descargar

RD 626 / 2013

TMVB 0211

2 Mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónico de material rodante ferroviario Descargar RD 626/2013

TMVG 0109

1

Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles

Descargar

RD 723 / 2011

TMVG0110 3 Planificación y control del área de electromecánica Descargar RD 1539/2011

TMVG 0209

2

Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles

Descargar

RD 723 / 2011

TMVG 0210

2

Manteniment de sistemes de rodatge i transmissió de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil, els seus equips i aperos

Descargar

RD 1539 / 2011

TMVG 0309

2

Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils

Descargar

RD 723 / 2011

TMVG 0310

2

Manteniment del motor i dels sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilidad de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil

Descargar

RD 1539 / 2011
RD 626 / 2013

TMVG0409 2 Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares Descargar RD 723/2011
RD 626/2013

TMVI 0108

2

Conducció d'autobusos

Descargar

RD 1539 / 2011

TMVI0112 2

Conducció professional de vehicles turismes i furgonetes

Descargar

RD 626 / 2013

TMVI0208

2

Conducció de vehicles pesats de transport de mercaderies per carretera

Descargar

RD 1539 / 2011

TMVL0109 1 Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocerías de vehículos Descargar RD 723/2011

TMVL 0209

2

Manteniment d'elements no estructurals de carrosseries de vehicles

Descargar

RD 723 / 2011

TMVL 0309

2

Manteniment d'estructures de carrosseries de vehicles

Descargar

RD 723 / 2011

TMVL 0409

2

Embellecimiento i decoració de superfícies de vehicles

Descargar

RD 723 / 2011

TMVL 0509

2

Pintura de vehicles

Descargar

RD 723 / 2011

TMVL0609 3 Planificación y control del área de carrocería Descargar RD 723/2011
TMVO0109 1 Operaciones auxiliares de mantenimiento aeronaútico Descargar RD 723/2011
TMVO0111 3 Tripulación de cabina de pasajeros

Descargar

RD 992 / 2013

TMVO0112 1 Operaciones auxiliares de asistencia a pasajeros, equipajes y aeronaves en aeropuertos Descargar RD 992/2013

TMVO 0212

2

Assistència a passatgers, tripulacions, aeronaus i mercaderies en aeroports

Descargar

RD 992 / 2013

TMVU 0110

1

Operacions auxiliars de manteniment de sistemes i equips d'embarcacions esportives i esbarjo

Descargar

RD 1539 / 2011

TMVU0111 2 Pintura, reparación y construcción de elementos de plástico reforzado con fibra de embarcaciones deportivas y de recreo Descargar RD 626/2013

TMVU 0112

2

Manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars d'embarcacions esportives i d'esbarjo

Descargar

RD 992 / 2013

TMVU 0210

1

Operacions auxiliars de manteniment d'elements estructurals i de recobriment d'embarca

Descargar

RD 1539 / 2011

TMVU0211 2 Operaciones de mantenimiento de elementos de madera de embarcaciones deportivas y de recreo Descargar RD 626/2013
TMVU0212 2 Mantenimiento e instalación de sistemas eléctricos y electrónicos de embarcaciones deportivas y de recreo Descargar RD 992/2013

TMVU 0311

2

Manteniment d'aparells d'embarcacions esportives i d'esbarjo

Descargar

RD 626 / 2013

TMVU0312 3 Organización y supervisión del mantenimiento de los sistemas y equipos de embarcaciones deportivas y de recreo Descargar RD 992/2013

TMVU 0412

3

Organització i supervisió del manteniment de l'aparell d'embarcacions esportives i d'esbarjo

Descargar

RD 992 / 2013

TMVU0512 3 Organización y supervisión del mantenimiento de elementos estructurales y de recubrimiento de superficies de embarcaciones deportivas y de recreo Descargar RD 992/2013