GU?A EDIFICACI?N I OBRA CIVIL

Fam��lia Edificaci?n i obra civil

T?tulo Cod.Certificat Tama?o (kb)
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat de Fàbriques d'Obra de paleta EOCB0108 2162
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat d'Operacions Auxiliars de Revestiments Continus en Construcció EOCB0109 2426
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat d'Operacions auxiliars d'obra de paleta de fàbriques i cobertes EOCB0208 2011
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat d'Operacions Auxiliars d'Acabats Rígids i Urbanització EOCB0209 2358
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat d'Aixecaments i Replantejos EOCE0109 2347
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat d'Operacions de Formigó EOCH0108 1544
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat de Representació de projectes d'edificació EOCO0108 3271
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat de Control de Projectes i Obres de Construcció EOCO0109 1764
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat de Representació de projectes d'obra civil EOCO0208 2044

Guía de aprendizaje y Evaluación del certificado de profesionalidad de Pintura decorativa en construcción

*EOCB0110

2895

Guía de aprendizaje y Evaluación del certificado de profesionalidad de Armaduras pasivas para hormigón

*EOCB0111

2296

Guía de aprendizaje y Evaluación del certificado de profesionalidad de Control de ejecución de obras de edificación

*EOCB0112

5082

Guía de aprendizaje y Evaluación del certificado de profesionalidad de Control de ejecución de obras civiles

*EOCB0212

4483